KONTAKT OSS! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo 40-årsjubilant Enny Haugland (t.v.), leder Judith Hagen og Mary Viksom mottok hedersbeviset på vegne av sin far John R. Vik Jubilanter i Kvinesdal Fagforbundet Kvinesdal avd. 271 arrangerte årsmøte der de delte ut jubileumsmerker til 25- og 40-års- F.v. leder Judith Hagen og 25-årsjubilantene Ingrid Bauge, Sonja Strømland, Solfrid Hovden og Helga B. Listedt. jubilanter. Tekst: Kathrine Marie E. Moi Gulljubilant Oddvar Ørnebakk ble hedret for 40 års medlemskap i LO på årsmøtet til Fagforbundet Storfjord. – En hyggelig overraskelse, sa jubilanten selv og takket for oppmerksomheten. Ørnebakk jobbet som formannskapssekretær i Storfjord kommune i 34 år, og som pensjonist har han hatt en rekke verv i lokalforeningen. Tekst: Lena Jacobsen Jubilanter i Sund Fagforbundet Sund avd. 680 hedret 25-årsjubilantene etter årsmøtet. I år var det 16 damer som var jubilanter, og 12 av dem møtte opp på årsmøtet for å ta i mot nål, diplom og blomster. Foran f.v.: Turid Kahrs, Reidun Glesnes, Else Kallestad, Nora Eide og Anne B. Larsen Glesnes. Bak f.v.: Maud-Ester Heimark, Anna Berit Søreide, Ester Nordvik, Marit Seievåg, Minda Olsen, Jenny Glesnes og Cecilie Møgster. Øvrige jubilanter er Inga Hagenes, Erna Skoge, Reidun Høyland og Vigdis Viksøy. Tekst: Ingunn Rossnes Jubileum i vest Fagforbundet Sauda har avholdt årsmøte, og etter en god festmiddag ble medlemmer med mange års medlemskap hedret. Kirsten Kaarhus fikk nål, diplom og blomster for 40 års medlemskap. Ingerid Klungtveit og Trond Thomassen fikk nål, diplom og blomster for 25 års medlemskap i foreningen. Magda Åbø, Else Dybing og Margrethe Flåte har 40 års medlemskap, men de var ikke Fra venstre: Synnøve Haugland i Fagforbundet Rogaland, Ingrid Klungtveit, Kirsten Kaarhus, Trond Thomassen og foreningsleder Wenche Lill Frette. til stede. Torvald Kili, Gledis Åbø, Solveig Arnøy og Anne Gunn Rosseid har 25 års medlemskap, men de var heller ikke til stede. Tekst og foto: Sjur-Ingvar Holgersen Fra venstre: Kirsten Arnes, Inge Henningsen og Sonja Johansen. (Kirsten Graven var ikke til stede da bildet ble tatt.) 25-årsjubilanter Fagforbundet Sømna avd. 560 avholt årsmøte med festlig samvær. Under møtet ble det delt ut sølvnål og blomster til 25-årsjubilantene Kirsten Arnes, Inge Henningsen, Sonja Johansen og Kirsten Graven.    Tekst: Torill Melstein Fagbladet 5/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonSAM