Helse og sosial Innhold 8 14 20 TEMA: Biologisk mangfold Streikeviljen ga resultater PORTRETTET: Bestefar blues På vei til NM 30 Rundt om i hele landet har det blitt arrangert fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget. I Stavanger kjempet ni lag om å få komme til NM på Lillehammer i oktober. 20 Blå toner – rødt innhold Kåre Virud spilte blues før mange visste hva det var, og sang på norsk da alt skulle være på engelsk. Tekstene er om samfunnet – sett nedenfra. 27–42    HELSE OG SOSIAL 44 50 53 FOTOREPORTASJEN: Møte med Jølster Fotballrulett Dramatisk i demokratiets vugge FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 40    FOKUS: Ingenting kommer av seg sjøl 42 Seksjonslederen 56    GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Debatt 60 Oss 62 Kryssord 63    Petit og Quiz 66    JOBBLIV: Liv i flammer Truet mangfold Kommunenes arealbruk truer artsmangfoldet. Nesten 2000 norske arter er i fare, men det fins lyspunkter. I Ski har salamanderne vunnet over utbyggerne. Andre steder kjemper fjellrev, klippeblåvinge og elvemuslinger for livet. Blir enige om løsninger 32 Økt trivsel, halvert sykefravær og fornøyde brukere er resultatet av at de ansatte i hjemmetjenesten i Ål kommune startet prosjektet «Tettere på». 36 Grå gullstruper Sanggleden kjenner ingen aldersgrense. Mellom 30 og 40 deltakere møtes ukentlig til korøvelse på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Koret har en profesjonell dirigent, en kulturansvarlig ved pianoet og sangbøker med slitesterke sanger og melodier. 8 Streikeviljen ga resultater 14 2 2 8 3 Lønnsom forebygging Folkehelsearbeidere er en forholdsvis ny yrkesgruppe, men med få muligheter til å få jobb i det offentlige. Selv mener de at deres kunnskap kan spare det offentlige for store summer. Foto: Sidsel Hjelme – Medlemmenes fantastiske streikeinnsats har gjort at vi innfridde kravetet om et sentralt likelønnsløft og et generelt tillegg på minst 7100 kroner, sier forbundsleder Jan Davidsen. 2 > Fagbladet 6-7/2010 Foto: Torill Funderud ISSN 0809-9251 Foto: Per Flakstad Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonHEL