BRØNNØY OG VEVELSTAD: Forhandlinger i sneglefart. VÅGSØY: Streikekontor = hjemmekontor LENVIK: Denne vesle karen var med mamma på streikevakt i mange dager. STAVANGER: Full oppslutning. GJØVIK: 400 deltok i demonstrasjonstog 7. juni. fbaargang2010 fbseksjonHEL