Vi har engasjerte fosterforeldre som gjør en formidabel innsats for å gi trygghet og rammer for barns videre utvikling.ª Side 42 Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial SPENNENDE:  Det har vært utrolig lærerikt og spennende å delta i fylkesmesterskapet, syns Hege R. Skulevold og Hanna B. Sandsmark. ˇ€‹ Tryggere på jobb De har fått en arena for å lufte frustrasjoner og finne løsninger. Gjennom tverrfaglige samtaler er de ansatte i hjemmetjenesten i ål blitt tryggere og mer åpne. Og de er mindre syke. Side 32 ˇ€‹ Slitesterk musikk Noen av koristene har mistet språket. Men ordene kommer til dem med melodien. På Skedsmotun bo- og behandlingssenter bruker de musikk for å fremme helse og lette pleien. Side 36 ˇ€‹ Forebyggende arbeid Høgskolen i Bergen tilbyr et nytt studie med tverrfaglig tilnærming til helse med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak. Folkehelsearbeiderne legger vekt på forebygging framfor reparasjon. Side 38 Allsidig test Deltakerne i fylkesmesterskapene i helsefag har vært gjennom en allsidig todagers test. I en realistisk situasjon med publikum og dommere rundt seg, viser kandidatene hva de kan om ulike sykdommer, prosedyrer, kommunikasjon, samarbeid og ergonomi. Side 30 Fagbladet 6-7/2010 > 27 Foto: Jan Inge Haga fbaargang2010 fbseksjonHEL