Helse og sosial Utsattmann.no Fem tilbud til alvorlig skadde Ingen av sykehusene i NordNorge oppfyller de nasjonale anbefalingene for behandling av alvorlig skadde pasienter. Derfor ønsker Helse Nord RHF å bygge opp tilbud til alvorlig skadde ved fem sykehus. Forslaget fra en regional arbeidsgruppe, med representanter fra alle helseforetakene i regionen, er at tilbudet skal etableres i Tromsø, Hammerfest, Bodø, Harstad og Mo i Rana.    KES Rådgiver Wenche Skorbakk Kan bli helsefagarbeider En del hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er i tvil om de kan og bør skifte yrkestittel og konvertere til helsefagarbeider. Wenche Skorbakk, rådgiver i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS), opplyser at alle autoriserte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan bli helsefagarbeider hvis de ønsker det. – Men hjelpepleierne har en særaldersgrense på 65 år. Det har verken omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere, sier Skorbakk. Informasjon og søknadsskjema ligger på www.safh.no. Ny autorisasjon og yrkestittel koster 960 kroner.    KES Forandringsfabrikken åpnet nylig et nytt nettsted for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Menn fra hele landet er med i redaksjonen til Forandringsfabrikkens nye nettsted. Det disse mennene har til felles, er at de alle har vært utsatt for seksuelle overgrep, og at overgrepene har preget dem for livet. De har også det til felles at de har søkt hjelp. Trenger respekt – Det som ikke hjelper, er å møte bedrevitere. Noe som virkelig hjelper, er mennesker som stiller seg ved siden av deg og undrer seg sammen med deg, sier Ronny Ellingsen. Han har erfaring som kasteball mellom psykiatri og rusomsorg, men har også møtt behandlere som har lyttet. Ellingsen har hele tiden hatt en fastlege som har forstått og hjulpet ham videre. Men den store endringen begynte da han søkte hjelp hos SMIH (Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland). – Ingen har bedre kompetanse enn dem som arbeider på disse sentrene, mener Ellingsen. NY NETTSIDE: – Vi håper at fagfolk bruker nettsida vår for å øke kompetansen på dette feltet, sier Tomm Erik Østberg og Ronny Ellingsen, som syns overgrepsproblem har for liten plass på de fleste pensumlister. Offentlig ekspressfart Tomm Erik Østberg har også hatt størst nytte av et lavterskeltilbudet SSMM (Senter for seksuelt misbrukte menn) i Oslo. Han har i perioder over flere år brukt senteret daglig. Erfaringene med fagfolk har vært så ymse. – Enkelte behandlere syns ikke det er så interessant med et offer. Jeg gikk til en psykolog som heller ville snakke om og med over- griperen. Da kutta jeg ut etter to timer, forteller han. Østberg har også hatt langvarig kontakt med et DPS (distriktspsykiatrisk senter) i Oslo. – De lovte meg time i ekspressfart. Den har jeg nå fått – etter fire måneder, sier Tomm Erik Østberg oppgitt. Les mer på www.utsattmann.no hvis du trenger kunnskap og gode råd. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Venter på tiltak mot dødsbranner Brannvernforeningen krever målrettete tiltak for å redusere antall dødsbranner i boliger. Fra 2000 til 2009 mistet 645 personer livet i brann her i landet. 85 prosent av dødsulykkene skjedde i bolig. – Vi har lenge vært klar over at de fleste dødsbrannene forekommer i boliger, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening. Han mener myndighetene må etablere en ordning for boligtilsyn rettet mot risikogrupper for å redusere antall branndøde. Risikogruppene, er ifølge Kalheim, blant annet personer over 70 år og personer med redusert boevne. – For de mest utsatte gruppene, bør det innføres forenklede boligtilsyn minst hvert femte år, sier han til brannvernforeningen.no. Kalheim opplyser at regjeringa avga Stortingsmelding nr. 35 om brannsikkerhet for over et år siden. Der ble det lovet en gjennomgang av brannsikkerheten til særskilte risikogrupper i ordinære boliger og omsorgsboliger. – Vi venter fortsatt på at dette arbeidet skal komme i gang. Dødsbrannstatistikken for 1. kvartal i år, hvor 16 av 19 omkomne i brann var personer over 70 år, viser at det haster, sier Dagfinn Kalheim. KES 28 > Fagbladet 6-7/2010 Foto: Karin Svendsen fbaargang2010 fbseksjonHEL