– Det har vært utrolig lærerikt og spennende å delta, sa Hege R. Skulevold og Hanna B. Sandsmark etter at de deltok i fylkesmesterskapet i helsearbeiderfaget i Rogaland i begynnelsen av mai. Tekst: BENTE LILL HENRIKSEN Foto: JAN INGE HAGA For første gang var det Universitetssykehuset i Stavanger (SUS) som stod for arrangementet, som dro fulle hus på tilskuerplass begge dagene konkurransen pågikk. – Arrangementet har bare vært helt fantastisk. Aulaen her på sykehuset var et godt lokale for en slik konkurranse, vi har hatt et stort publikum, deltakerne har vært flinke, og alt har gått etter planen, sier opplæringsleder Ester Waldeland fra opplæringskontoret for lærlinger ved SUS. I alt deltok ni lag fra hele Rogaland i konkurransen. Lærerikt – Dette har vært en spennende måte å lære på, sier Hege R. Skulevold som til daglig er lærling ved lungemedisinsk avdeling 4G ved SUS. Spesielt ser hun positivt på all treningen hun nå har fått i forkant av fagprøven. – Vi fikk vite for en stund tilbake hva slags diagnoser skuespillerne ville ha under mesterskapet, og siden da har sykehuset vært utrolig behjelpelige med å la oss øve, forteller Skulevold. Sammen med sin makker Hanna B. Sandsmark hospiterte hun både på slagposten og på diabetespoliklinikken i tiden fram mot fylkesmesterskapet. – Det har virkelig gitt mersmak å jobbe på sykehuset. Det er bare så gøy, slår de to 19-åringene som representerte SUS i mesterskapet fast. På de ni lagene, som hver bestod av to personer, deltok både elever, lærlinger og utdannede fagarbeidere. I løpet av to dager måtte lagene vise sine ferdigheter foran dommere og publikum i det som var lagt opp som en reell arbeidssituasjon. Oppgaven var å gå inn i en pleiesituasjon hjemme hos en kvinne med redusert bevegelighet etter slag. Pasientens hjemmeboende tenåringsdatter hadde diabetes. Sykepleiere fra ulike avdelinger ved SUS stilte som pasienter i konkurransen, og sørget for at deltakerne i mesterskapet fikk oppleve en mest mulig reell arbeidssituasjon. 30 > Fagbladet 6-7/2010 REELT: Caroline Kleppa får hjelp av lærling Hanna Birgitte Sandsmark under fylkesmesterskapet for helsefagarbeidere i Rogaland. Lærling Hege Rørvik Skulevold hjelper «slagpasienten» Mariann Lie, mens dommerne Olaug Salte Sirevåg og Yvonne Soggermoen vurderer. – Spenne måte å fbaargang2010 fbseksjonHEL