Samtaler øker trivselen Hjemmetjenesten i Ål kommune tok systematisk i bruk ressursgrupper og veiledningssamtaler med de ansatte. Resultatet er økt trivsel, halvert sykefravær og mer fornøyde brukere. Tekst og foto: STEINAR SUND Prosjektet «Tettere på» ved Ål bu- og behandlingssenter i Buskerud ble startet for et par år siden i samarbeid med forsker Liv Helene Jensen. – Det var et tydelig behov for oppfølging av personalet, spesielt i forhold til pasienter med sammensatte lidelser og behov. Flere brukere var utrygge, blant annet fordi de måtte forholde seg til mange forskjellige personer fra hjelpeapparatet, forteller prosjektleder Kari Rudningen Fossli Færre klager Etter at hjemmetjenesten startet med ressursgrupper, har mye forandret seg. – Vi ønsket å jobbe mer i grupper basert på enkeltbrukere, sier avdelingsleder for hjemmetjenesten, Anne Hefte. – Vi opprettet tre ressursgrupper som diskuterer hva slags behov brukerne har, og hvorfor de reagerer slik de gjør. De ansatte får luftet tanker og følelser de selv har i møtet med brukerne, og finner i fellesskap løsninger som fungerer. Resultatene meldte seg raskt. – I løpet av et halvt år roet situasjonen seg ganske mye, og brukerne ble tryggere, forteller Hefte. – Det ble færre og sjeldnere klager fra brukerne, samtidig som personalets arbeid ble betydelig lettere. Anne Hefte mener det er viktig å ha en arena der en kan få luftet ut frustrasjoner og diskutere problemstillinger både av praktisk og etisk karakter. Tryggere ansatte Personalet selv er ikke i tvil om at de har fått det bedre gjennom denne måten å arbeide på. – Vi har blitt tryggere i jobben, sier Åse Grøgård. Hun er fornøyd med at de ansatte har fått et forum der det er lettere å ta opp problemer. Det gir større åpenhet rundt arbeidet. I denne perioden har sykefraværet i hjemmetjenesten også gått drastisk ned. Fraværet var på ca. 14 prosent i 2007. – Nå er det på rundt seks prosent, forteller Anne Hefte, som er overbevist om at ressursgruppene har mye av æren for akkurat dette. – Tidligere var mange svært utrygge i forhold til enkeltbrukere. Da er risikoen også større for sykdommer, sier hun. Anbefaler arbeidsformen Ressursgruppene samles i arbeidstida én time i måneden. Koordinator Gudrun Dahl og avdelingsleder Anne Hefte er til stede i alle gruppene 32 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL