Finner løsninger Forsker Liv Helene Jensen mener metoden med ressursgrupper er effektiv nettopp fordi det er de ansatte selv som gjennom tverrfaglige samtaler finner løsningene. Metoden har utgangspunkt i hennes doktorgradsarbeid. Jeg utviklet disse metodene grundig gjennom et fireårig arbeid. Jensen tok doktorgraden på temaet Kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenestene i sykehjem og hjemme- baserte tjenester – muligheter og begrensninger. Et praktisk deltakende aksjonsforskningsprosjekt. I sitt arbeid har hun særlig understreket betydningen av tverrfaglige, lærende samtaler i ressursgrupper rundt pasientene. – Poenget er at de arbeider veldig praksisnært og tar opp det som er vanskelig i arbeidssituasjonen, sier hun. – Gjennom tverrfaglige samtaler og ved å lete seg fram i litteratur eller i de digitale helsebibliotekene finner de svarene selv og kommer fram til praktiske løsninger, sier hun, og mener det er et viktig poeng at de løsningene som tas i bruk ikke er trædd ned over hodene deres. – Løsningene kommer nedenfra, fra dem selv; det er det som er hele cluet, sier hun. Liv Helene Jensen innrømmer at metoden på noen måter er arbeidskrevende. – Den krever at du er åpen for å gjøre ting på andre måter. De ansatte må være såpass fleksible at de kan se andre innfallsvinkler og måter å jobbe på, og være villig til å lære ting på nytt, sier hun. Bortsett fra dette, mener Jensen dette er mulig å få til uten for store investeringer av tid eller penger. – Vi bruker én time pr. måned til samtaler. Stort mindre går det ikke an å bruke på et utviklingsprosjekt, sier hun. – Det er imidlertid uhyre viktig at ledelsen er motivert og er villig til å bruke tid på dette, påpeker Jensen, som tror det er håpløst å gjennomføre et slikt prosjekt hvis personalet i ettertid må overtale ledelsen. Liv Helene Jensen sammen med Liv Helene Jensen. – Vi legger møtene til slutten av arbeidsdagen; av og til må vi bruke vikarer. De som må bruke fritida si på å være med, får avspasering senere. Selv om tiltaket på den måten koster litt, er det verdt det. Gruppene skriver referater fra RESSURSGRUPPE: Ved hjemmetjenesten i Ål i Halling- dal har de god erfaring med å bruke ressursgrupper. F.v. Åse Grøgård, avdelingsleder Anne Hefte, Kristina Gud- brandsgård (alle medlemmer av Fag- forbundet), koordinator Gudrun Dahl og foran prosjektleder Kari Rudningen Fossli. møtene, og i tillegg lages det halvårlige oppsummeringer. Dette er viktig for å finne ut hvilke metoder som har effekt og hvilke vi må slutte med, sier Anne Hefte. – Alle her er enige om at vi trygt kan anbefale denne arbeidsformen. Men det er viktig at avdelingslederen og annen ledelse er innstilt på å få det til. Hvis ikke, er det vanskelig å lykkes, mener hun. Fagbladet 6-7/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonHEL