Kurs Stilling ledig Barsel- og fødeavdelingen Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finner du på våre hjemmesider www.sabhf.no eller www.finn.no. Referansenr: 676522959. Søknadsfrist: 02.07.2010. Lære  for å lære videre Unikt ettårig opplæringsprogram ved Verdighetsenteret  Omsorg for Gamle Bergen Røde Kors Sykehjem Kursledelse: Stein Husebø 7. kull har oppstart i september 2010 Informasjon, program og påmelding: www.verdighetsenteret.no tlf. 55 39 77 41 4 samlinger a 3 dager i løpet av ett år Målgruppe: Tverrfaglig personale innenfor eldreomsorg Omfattende kursmateriale | Begrenset til 20 deltakere Forelesere med helt spesiell kompetanse Sykehuset Asker og Bærum Vestre Viken helseforetak (HF) leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 450 000 mennesker i 27 kommuner i Buskerud, Vestfold, Akershus og Oppland. Helseforetaket har 6700 årsverk. Spesialhjelpepleier/barnepleier På grunn av oppnådd alder og permisjon i forbindelse med fødsel hos flere ansatte, er det ledig stillinger både faste og vikariater som spesialhjelpepleier/barnepleier. Ulike stillingsprosenter, fra 75  50 %, ledig fra 02.08.2010. Barnepleier rullerer mellom barsel og fødeavdelingen. Det er utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en travel og hyggelig avdeling. Kontaktinfo: Kjersti Line Osnes Nordrum, Avdelingsjordmor, tlf. 67 80 94 76. Kursrekken gjennomføres i samarbeid med Fagforbundet         
       &  7'&4.1 $0+5'54(13'0+0)364'5-1..'0  364'5-1..'0'3'0010231(+5 +045+564,1041/*$37>35'+&1) &3'7'5$74.1 $0+5'54(13'0+0) 4+&'0    
 '5'3+00):55'3 +00):55($45$75$.'/'&6(&+31) 4.1-1//60'5+..'))+00):4 &+3'-5'$75$.'3/'&6('5$51) -1//60'3 '05'3'5*$3 $7&'.+0)'3/'&+005+. 2.$44'3 *713$7     2.$44'3+ 1/413)4%$4'3(1345'3-'&' (145'3*,'/364'5-1..'0*$3 .$0)53$&+4,10+$3%'+&/'&%$30 1)60)'130>3/'3' +0(13/$4,101/+045+564,10'04' 888%364'5-1..'001
 #$!"% ! "+*$3+&$)51)655'32:*'0*1.&47+4    1)        :341/53'0)'31/413)4%$4'+*7'34+0($/+.+'(3$*=45'0$7'& 1/413)4%$4'/'0'4'0($/+.+'41/+'523+7$5*,'//155$3%$30'..'360)&1/(13'02'3+1&'2:(.'3':3'5 $3%'+&'541/4-$.65(=3'47+.7+3-'+002:$..'+($/+.+'0'))'71-4'02'3410'0'+($/+.+'04-$.&'3(1360&'35')0' -1053$-5/'&364'5-1..'0.$44'3+0)'04-$.7>3'2.$0.$)5'55'3171/%$30'7'305,'0'45'3 "$  ;/413)4%$4'0/155$3($45/:0'&.+))1&5),=3+0)    
/:0'&'3+:3'5 /'&'0:34.=002:-3
    
5+.  
      '55'3$04+'00+5'5 $54'0 3')6.'3'4$7(1.-'539)&'04)3600%'.=2*7'3     $/.'5 $3%'+&4)1&5),=3'.4'5+.1/413)4%$4'05+.47$3'3    45+..+0) ;1..'-5+72'04,10413&0+0))3622'.+71)-1..'-5+76.9--'4(134+-3+0) ;!5)+(54&'-0+0)'55'37'+.'&'0&'4$54'30:3%$30'5%13+($/+.+'0 ;/413)4%$4'0'35+.-0955'5$7&'.+0) $5'..+55'02:364'5-1..'013 1/413)4%$4'0+00'%>3'3&'55'&'.5$-'.4'+122.>3+0)-634($45 7'+.'&0+0)1)&'.5$-'.4'+/=5'31)$33$0)'/'05'3  !"  ;'0+($/+.+'041//155$3)1&5),=3+0) -$0+--'*$$3%'+&65'01/45+..+0)'0 41/1/413)4%$4' ;7'056'..'')0'%$30/:7>3''.&3' '00        :3 ;,=3'5+&(3$')'0%1.+)5+.364'5-1..'0 +4-'3%=3+--'17'345+)''05+/' ;"'&5+.4'55+0)/:21.+5+$55'45(3'/.'))'4 13955'3.+)'+0(13/$4,101/45+..+0)'041/1/413)4%$4'-105$-5'4$44+0454,'(.+0.$5'%= '..'3$44$7&.'&'300'600$)'02:5.( -3+(5.+)4=-0$&/'&+0(13/$4,101/($/+.+'04'0&'42:/$+.5+.'.+0#(%364'5-1..'001'..'32'321455+. 4.1 $0+5'54(13'0+0)364'5-1..'0551"$.45$&47'+2% 
       4-'3'! !"! !" Fagbladet 6-7/2010 > 35 Jobbnorge.no fbaargang2010 fbseksjonHEL