Linn Jeanette Knudsen og Øystein Nigar er frustrerte over at det offentlige ikke satser på nyutdannet helsepersonell med spesialkompetanse på folkehelsearbeid. Linn Jeanette er i ferd med å ta en bachelorgrad i folkehelsearbeid, Øystein er ferdig utdannet folkehelsearbeider. – Som folkehelsearbeidere har vi kompetanse som kan bidra til å forebygge livsstilsrelaterte plager og sykdommer. Disse plagene henger nøye sammen med livsstilsfaktorer som kan påvirkes og endres gjennom målrettede tiltak, sier Linn Jeanette Knudsen. Utdanningen ved Høgskolen i Bergen gir kompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid i offentlig og privat sektor. Fanges opp av private Problemet for dem som tar denne utdanningen, er at det ikke fins stillinger i det offentlige etter fullført studium. Studiet er nytt, og den offentlige forvaltningen – og politikerne – har ikke sett potensialet ved den tverrfaglige kompetansen som studiet gir. Det opplevde ikke minst Øystein Nigar. Han var, som det første kullet som ble uteksaminert med bachelorgrad i folkehelsearbeid i fjor, ikke i stand til å få jobb i det offentlige. Det var der han ønsket å bidra med sin kompetanse, men ingen dører åpnet seg. I stedet ble det privat sektor. Nigar jobber i dag for treningssenteret Sprek og blid, og trives med det. Han syns likevel at det er forstemmende at det offentlige ikke satser mer på helsefremmende og forebyggende tiltak. – Etter at jeg var ferdig utdannet, tok jeg kontakt med de fleste kommunene i bergensområdet. Svaret var det samme overalt. De syntes det var interessant, men hadde ingen stillinger å tilby. Det eneste tilbudet jeg fikk, var en 20 prosentstilling, sier Nigar. Lønnsomt å forebygge Det spesielle ved studiet ved Høgskolen i Bergen er den tverrfaglige tilnærmingen til helse med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak. Dette henger tett sammen med Samhandlingsreformen som nettopp peker på at det lønner seg å fore- Helsearbeidere fram i lyset – Det offentlige må satse mer på helsefremmende og forebyggende tiltak. Fagpersoner med spesiell kompetanse må inn i det offentlige – i alle sektorer. Tekst og foto: OTTO VON MÜNCHOW 38 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL