Kirke, kultur og oppvekst Innhold 8 14 20 TEMA: Biologisk mangfold Streikeviljen ga resultater PORTRETTET: Bestefar blues Voksne med god eksamen 28 Det nye høyskolestudiet i barne- og ungdomsarbeid ved Høgskolen i Buskerud startet opp høsten 2008. De første 18 elevene kunne stolt motta sine eksamensvitnemål i vår med karakterer godt over snittet. 20 Blå toner – rødt innhold Kåre Virud spilte blues før mange visste hva det var, og sang på norsk da alt skulle være på engelsk. Tekstene er om samfunnet – sett nedenfra. 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 50 53 FOTOREPORTASJEN: Møte med Jølster Fotballrulett Dramatisk i demokratiets vugge FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Utdanningsmuligheter det «de frafalne» 38 Seksjonslederen 56    GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 58 Debatt 60 Oss 62 Kryssord 63    Petit og Quiz 66    JOBBLIV: Liv i flammer Truet mangfold Kommunenes arealbruk truer artsmangfoldet. Nesten 2000 norske arter er i fare, men det fins lyspunkter. I Ski har salamanderne vunnet over utbyggerne. Andre steder kjemper fjellrev, klippeblåvinge og elvemuslinger for livet. 30 Grenseløse isskulpturer Kunstkontakt over grensen er en del av undervisningen ved kulturskolen i Sør-Varanger. 45 elever, lærere og eksterne lærekrefter møtes jevnlig for å lære hverandre å kjenne og for å utvikle seg. 8 Siste reise 32 Gravlundsrådgiver Lars Eivind Mathisen i Tromsø kjørte selv sin fars urne til gravlunden i hjembyen. Det fikk en enke til å ombestemme seg og velge kremasjon i stedet for kistebegravelse. Streikeviljen ga resultater 14 2 2 6 3 Uten rett til opplæring Samfunnet etterspør faglært arbeidskraft, men opplæringsloven hindrer mange unge i å kvalifisere seg for arbeidslivet. Foto: Sidsel Hjelme – Medlemmenes fantastiske streikeinnsats har gjort at vi innfridde kravetet om et sentralt likelønnsløft og et generelt tillegg på minst 7100 kroner, sier forbundsleder Jan Davidsen. 2 > Fagbladet 6-7/2010 Foto: Kulturskolen i Sør-Varanger ISSN 0809-926X Foto: Per Flakstad Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonKIR