Kulturområdet er stort, og det er behov for helhet og oversikt i den nasjonale styringen.ª Side 38 Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Første kull ut De aller første elevene i det nye høyskolestudiet i barne- og ungdomsarbeid ved Høgskolen i Buskerud har vært med på å utforme studieplanen. Det nye studiet er i tråd med fylkets prosjekt Livslang læringª som startet i fjor. Side 28 ˇ€‹ Dyrker talenter Agnete Hivand er elleve år og går på kulturskolen i SørVaranger. Hun syns hun er heldig som får lære å male sammen med russiske elever. Kunstskoleelevene i Russland begynner ofte med tidlig spissing av talentet sitt, og 20 timer bak en tegning er ikke uvanlig. Side 30 ˇ€‹ Uønsket konsekvens Opplæringsloven skal bidra til å hindre frafall i videregående skole, men den fører også til at ungdommer som likevel dropper ut, ikke har rett til utdanning mens de er mellom 19 og 24 år. Side 36 Plassmangel på gravlundene Det er trangt om plassen på mange kirkegårder i Norge. Andelen kremasjoner varierer fra 20 til 80 prosent. I 20 år har Tromsø vært uten krematorium. Til høsten skal endelig den nye gravlunden i Sandnessund være klar. Side 32 Fagbladet 6-7/2010 > 27 Foto: Titti Brun fbaargang2010 fbseksjonKIR