Kirke, kultur og oppvekst Mer til flyktningbarn Regjeringen øker kommunenes integreringstilskudd til flyktningbarn for å legge til rette for at flere kommuner kan bosette barn og unge. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilskuddet til kommunene med 20.000 kroner per enslig mindreårige som bosettes i 2010. Det betyr at integreringstilskuddet blir etter voksen sats, dvs. 147.500 kroner det første året. Til sammen foreslår regjeringen å bruke 10 millioner på dette i år. Det har vært en sterk økning i antall enslige mindreårige som søker asyl og får opphold i Norge. I år vil det være behov for å bosette nærmere 700 barn og unge, og det er viktig at de raskt får en kommune å bo i og en stabil tilværelse.    IVR Voksne elever med gode karakterer FØRST: 20 studenter fra hele Buskerud har tatt tidenes første årsstudium i barne- og ungdomsarbeid ved HiBu. Fra venstre: Anita Selnes, Nina Støa Sparstad, Aina Sjøsten Nilsen, Hanne-Merethe Myrvang, Lillian Lyhus, Guro Bentsop, Gunhild Figenschau, Anne Marit Solli, Siri Frydenberg, Berit Kvevli Holm, Bente Aas Næsset, Linda B. Andersen, Grete Schippers, Siv Hege Kind, Nina Gabrielsen, Elisabeth Kvåvik, Margrethe Loe, Sølvi Hyttebakk, Gry Sotnedal og Jan Poulsen. Med på bildet er dekanus Hein Lindquist, lærerne Terje Endrerud og Carsten Blom Ruud, administrativ leder Randi Bjørnstad og opplæringsleder Håvard Sehl i Kommunal kompetanse. Det statlige barnevernet styrkes Nye standardkontrakter for statlige familiehjem og beredskapshjem er utviklet, og 90 millioner kroner er bevilget for å dekke ugifter knyttet til etablering av disse. De nye kontraktene gir statlige familiehjem og beredskapshjem rett til tjenestepensjon og dekning av utgifter til yrkesskadeforsikring. Kontraktene gir også oppsigelsesvern og rett til frihelger og fridager. Alle de ca. 900 oppdragstakerne som per 12. februar 2010 hadde en avtale med en av Bufetats regioner, har fått tilbud om å gå over på den nye standardkontrakten.    IVR Det første kullet med ansatte i skole, barnehage og skolefritidsordning har tatt høyskoleutdanning innen barne- og ungdomsarbeid. Felles for studentene er lang fartstid som barne- og ungdomsarbeidere og de fikk alle karakterer som ble over gjennomsnittet. Det nye ettårige høyskolestudiet i barne- og ungdomsarbeid ved Høgskolen i Buskerud startet opp høsten 2008. Deltidsstudiet ble satt i gang etter initiativ fra Jan Denné i Fagforbundet. Bak pilotprosjektet står Høgskolen i Buskerud, Fagforbundet i Buskerud og Kommunal Kompetanse region sør. Studiepoeng De første 18 elevene kunne stolt motta sine eksamensvitnemål i vår. – Jeg føler meg mye tryggere, sier Gry Sotnedal. Hun spøker med at hun nå kaller seg «assistent med opprykk». De aller første studentene i det nye studiet har vært med på å utforme studieplanen. Bokstavelig talt har veien blitt til mens de gikk den, og eksamensresultatet ligger langt over tidligere snitt ved HiBu. Studiet har gitt dem 60 studiepoeng. – Det nye studiet er i god tråd med fylkets prosjekt «Livslang læring» som startet i fjor og varer i fem år. Det er rettet inn mot alle som jobber med barn og unge, sa Helge Stiksrud, leder i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune. – Den kompetansen dere har ervervet dere, blir lagt merke til av arbeidsgivere og kan brukes på andre arbeidsområder enn der dere jobber i dag, sa han. Nytt kull Studiet går over fire semestre og er godkjent som et årsstudium. Den nye utdanningen gir ikke automatisk økt lønn i kroner og øre, men de får en faglig styrke som vil komme barn og unge til gode. HiBu utlyser snart 20 plasser for neste kull som starter opp i høst. Tekst og foto: ELI BONDLI 28 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR