Kultur i grenseland Kontakt over grensen til Russland er en integrert del av undervisningen til Kulturskolen i Sør-Varanger. Men det er mye papir som må ordnes når tre samfunn, 45 elever og lærere skal møtes. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Kulturskolerektoren forteller at det helt siden 1980-tallet har vært et omfattende kunstsamarbeid over grensen til Nikel, drevet av ildsjeler i kommunen. – Vi fikk etter hvert vår egen avtale, og rektorene ved kulturskolene møtes to–tre ganger i året, forklarer rektor Kjetil Gjetmundsen. Kulturskolen i SørVaranger var 25 år i 2009, mens kunstskolen i Nikel har hatt 40-årsjubileum. I begynnelsen var kontakten mer sporadisk; nå er den en integrert del av undervisningen. Tidlig start – Elever og lærere ved kunstskolene møtes under ledelse av ekstern kunstner. Vi arbeider med nye teknikker, og kunstlærerne underviser barna sammen med den eksterne ansvarlige kunstneren, sier Gjetmundsen. Han forteller at kunstskolene i Russland begynner tidlig med en spissing av talentene. Nikel og Zapoljarny har vel 500 kunstelever til sammen og mange svært kvalifiserte kunstlærere. – De russiske elevene kan bruke 20 timer på noen av de fantastiske tegningene de lager. Det er vanskelig for en norsk elleveåring. Elever ved kunstskolene i Russland har mellom sju og ni timer ukentlig med undervisning og eksamensoppgaver. Norske elever har kanskje én time i uka. Et forsøk på å videreutvikle prosjektet er å kjøpe lærerkrefter og tjenester av hverandre. – Rett over grensen finner vi et mer eksperimentelt musikk- og kunstmiljø enn mange tror. Uansett systemforskjeller har vi den samme naturen og det samme lyset, mener Gjetmundsen. Vennskap på tvers Agnete Hivand på elleve år er en av dem som har fått reise over grensen. – I Zapoljarny var jeg med og laget animasjon av plastelinafigurer. Først gikk vi ut i byen og tok bilder av blokker, og etterpå malte vi bilder av fotografiene. Så laget vi figurer av plastelina. Hun har også vært i Rajagoski og laget snøskulpturer. Undervisning og forklaring først, så lagde de fisker på havbunnen og hjerter. Agnete Hivand syns de norske og russiske elevene lærer noe av hverandre; både å male og å tenke litt annerledes. – Jeg har fått to nye venner, tror jeg, sier elleveåringen. KUNSTVERK: Rektor Kjetil Gjetmundsen ved kulturskolen i Sør-Varanger med «Anitras dans» fra Dovregubbens hall, tolket av ei 14 år gammel russisk jente. 30 > Fagbladet 6-7/2010 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul Foto: Kulturskolen i Sør-Varanger fbaargang2010 fbseksjonKIR