Det er trangt om gravplassene i Tromsø sentrum. Stripa mellom fjell og hav er smal og grunn. Til høsten åpner endelig den nye gravlunden i Sandnessund. Med krematorium og et livsnøytralt seremonirom og en egen gravplass for muslimer. Når lunden er fullt utbygd i 2013, vil det være plass til 1800 kister og 6000 urner. Det betyr at den nye gravlunden fordobler Tromsøs gravplassareal. Og det er i siste liten. På Tromsøya er gravlundene fulle, bare enkeltplasser står igjen. – Vi har over 400 begravelser årlig og 85 prosent hører til i sentrum. Mange blir veldig skuffet når de får vite at deres avdøde ikke kan gravlegges i nærheten fordi det ikke er plass. 20 år uten krematorium På tross av at politikerne har fått mange kraftige varsler om den kritiske situasjonen, har etableringen av en ny gravlund tatt tid. Det er 20 år siden det gamle krematoriet ble stengt. Siden den gang er kistene kjørt 30 mil til Harstad for kremasjon. Det er verken praktisk eller miljøvennlig. I Tromsø ligger andelen kremasjoner på 20 prosent, i 2009 steg den til 26 prosent. Landsgjennomsnittet for kremasjon ligger på 36 prosent, noen steder er den nesten 80 prosent. – Det har tatt altfor lang tid å få til en helhetlig løsning. På den ene siden kan flere få plass i jorda i sentrum dersom antall kremasjoner øker. På den andre siden er det ille å måtte kjøre kistene fire timer til Narvik. Siste reise Den turen til Narvik måtte også Mathisens far ta. Begravelsesseremonien var i Tromsø med familie og venner. Fars ønske var at urna skulle til gravlunden i fødebyen Svolvær. Mathisen og familien vil selv kjøre urna til nedsettelsen. – Vi har tatt den turen sammen mange ganger helt fra jeg var liten. Det blir en slags minnetur, fortalte Mathisen til den eldre damen som tilfeldigvis kom innom for å snakke om kistebegravelsen av sin avdøde ektemann. Litt sjokkert kikker hun bort på urna. Og bedrøvet fordi også hun fikk beskjed om at det ikke var mulig med kiste på stedet hun ønsket. Så forlot damen kontoret med uforrettet sak. Men neste dag ringte hun og fortalte at hun hadde tenkt seg nøye om, og ikke minst; hun ble rørt av Mathisens historie. Og i løpet av natta hadde hun bestemt seg for kremasjon. Slik løste den saken seg. Få velger kremasjon Fortsatt tenker de fleste kistebegravelse framfor kremasjon. Hvis flere velger kremasjon, vil det bøte på noe av plassmangelen, spesielt i forhold til de gamle    > Gravlundskonsulent Lars Eivind B. Mathisen. Fagbladet 6-7/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKIR