gravstedene. I tillegg er enkelte områder i lundene i Tromsø så grunne at det utelukker kister, fordi de skal ned i halvannen meters dyp. Urner skal settes på 80 cm, bare en halv kistedybde. Dessuten er det plass til mellom fire og seks urner per kistegrav. Mathisen påpeker at det også fins gravsteiner med fire like brede sider, som gir plass til mange navn. – Hvorfor er det så få som velger kremasjon? – De fleste forbinder en begravelse med en kiste. Noen av religiøs overbevisning, men det er nok de færreste. Kistetradisjonen sitter dypt, og mange vet ikke hvordan en begravelse med kremasjon og urnenedsettelse foregår. Men hovedgrunnen er nok at de ikke er blitt spurt, at de ikke har fått valget, tror Mathisen. – Andelen kremasjoner har økt litt i Tromsø de senere år. Sannsynligvis fordi vi er begynt å snakke med pårørende om kremasjon. Og som i tilfeller med den eldre damen – fordi det i noen familiegraver ikke er plass til kiste, men mulig med en urne. Sakte nedbrytning De ansatte i Tromsø står overfor mange utfordringer. Det tar 40 år før du er blitt til jord nordpå, mens nedbrytningstiden eller fredningstiden er 20 år sørpå. Årets vinter gjør at telen går to meter ned. Den var uvanlig kald og snøfattig fram til snøen lavet ned i midten av februar. Med dyp frost og snøen som legger seg oppå som en dyne, frykter Mathiesen at telen sitter ut mai. – Da er det ikke så mange månedene før vi igjen må bruke telebrekker og elektriske tinere. Det har vært noen tøffe dager. Heldigvis har vi gode folk på jobb. Avmystifisere Nå ser de åtte ansatte ved gravlundskontoret fram til å kunne yte bedre service overfor de pårørende. – Nå får vi et pent krematorium og et livssynsnøytralt rom. Det skal gi en vakker ramme rundt seremonien. Krematoriet skal ikke ligge nede i en stusselig kjeller, slik de ofte gjorde tidligere. I Danmark fins det krematorier der pårørende kan være til stede, og som er åpne for publikum. En gang kom noen tenåringer innom og spurte hva de drev med. Som sant var svarte gravgårdssarbeideren: Vi brenner en død mann, sånn at han blir aske som kan legges i jorda. Det TROMSØ DOMKIRKE: Her står også noen av byens eldste gravmonumenter. syntes tenåringene var en grei forklaring. – Vi trenger å avmystifisere prosessen. Da kan vi også få et nærere forhold til døden, mener Mathisen. Basiskultur Gravlundene er basiskultur. De gir rom for ettertanke og refleksjon. Og de knytter tråder bakover i historien. Den nye lunden i Sandnessund blir laget annerledes enn de gamle. Det er tenkt mer variasjon i utsmykningen. Det blir irregulære felt, mer oppdelt med beplantning som kan gi litt skjul for dem som vil være i fred. – Pårørende sitter ofte på huk ved gravene, for å være nærmere, men også for å være mer i skjul for verden. Det er viktig at gravlunder bygges med tanke på de døde og de pårørendes behov og ikke primært på de ansatte og maskindriften. Selv om vi arbeider som en entreprenørbedrift, er den store forskjellen at vi legger ned døde mennesker. Mathisen er også opptatt av å bevare de gamle gravlundene, og har allerede et samarbeid med Gravlundens venner. – Det ligger mange historier og venter på en gravlundsvandring. Det hadde vært spennende å få laget en slik rundtur. Har du tenkt på din egen begravelse? Det er lurt å tenke over begravelsen til deg og dine. Hvis du har spesielle ønsker, bør de være tydelige for dine pårørende. Det er viktig å snakke med og samarbeide med dem som vil få ansvaret for din begravelse. • Dette er noe av det du bør ta stilling til: • Vil du kremeres eller begraves i kiste? • Er det plass der du tenker deg? • Har familien en festet grav? • Har familien diskutert hvem som skal få plass? Husk at den som står som fester, har sterke rettigheter til gravplassene. • Hvor lang er fredningstida? Det vanlige er 20 år, men det kan variere lokalt. Urner kan settes ned selv om fredningstida ikke er gått ut. • Vil du ligge i en anonym gravlund eller i en navnet minnelund? Fins minnelunder der du vil begraves? • Vil du at asken skal spres? I så fall må det søkes om tillatelse hos fylkesmannen. Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med kirkevergen/gravferdskontoret lokalt. Det er de som er ansvarlig for gravferdsforvaltningen. Alle bestemmelser for gravstedene er regulert i gravferdsloven med forskrifter og de lokale kirkegårdsvedtektene. 34 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR