Seksjonsleder Plogspissyrker Barne- og ungdomsarbeider og bibliotekar er plogspissyrkene i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Seksjonsstyret har bestemt at May Britt Sundal skal være yrkesgrupperepresentant for barne- og ungdomsarbeidere i seksjonsstyret, mens yrkesgrupperepresentant for bibliotekarer er Trygve Eliassen, leder i FAG Bibliotek. Fagforbundet har 300 registrerte yrkesaktive bibliotekarer som medlemmer og 7873 registrerte yrkesaktive barne- og ungdomsarbeidere. De to gruppene er svært ulike, og har behov for helt ulike tilnærmingsmåter. Hos begge gruppene vil det være behov for å forankre plogspissarbeidet hos seksjonslederne i fylkene. Plogspissarbeidet har vært lite forankret i fylkene, og for å fortsette arbeidet, er en slik forankring helt nødvendig. De to yrkesgruppene har videre behov for å stake ut sin arbeidsform og definere hvilket arbeid som skal prioriteres. Fag Bibliotek vil også fungere som plogspissgruppe. De er godt i gang med å sikre riktig registrering av bibliotekarer i medlemsregisteret. Det viktigste arbeidet for plogspiss barne- og ungdomsarbeider er å koordinere tiltakene og kartlegge ytterligere behov. Barne- og ungdomsarbeideren har hittil i år vært en av de hurtigst voksende yrkesgruppene blant plogspissyrkene. IVR Konferanse for ungdomsarbeidere Ikke glem konferansen i Tønsberg 20.–21. september. Da skal framtidas fritidsklubb diskuteres på en stor konferanse som arrangeres i et samarbeid mellom Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og Gylne øyeblikk oppvekst og Ungdom & Fritid. Konferansen er åpen for alle og har fokus på visjoner og tradisjoner for framtidas klubb. Les mer på www.fagforbundet.no    IVR Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerer konferansen «Gylne øyeblikk kan flytte fjell! – barnehage og skole som kunst- og kulturarena». Målgruppa er folk som arbeider i barnehager, skoler og aktører som normalt samarbeider med disse lokalt. Konferansen holdes ved Høgskolen i Bodø 12. oktober i år.    IVR Bruk Grønn frisør Fagforbundet og Frisørenes Fagforbund har utviklet konseptet Grønn Frisør. Målet er å skape et allergifritt og miljøvennlig alternativ for frisører. Blant annet handler det om å bruke miljøprodukter i håret. Fagforbundet oppfordrer alle til å bruke de frisørsalongene som har merket Grønn frisør. Det er ennå ikke så mange, men på nettsiden www.gronnfrisor.no finner man hvor de er. Også frisører som så langt ikke er med i ordningen, oppfordres til å henge seg på.    VeV Smuldrer hukommelsen bort? Museene våre er kalt vår felles hukommelse. Nylig kom det melding om at Kulturdepartementet har vedtatt å legge ned Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM). Dermed forsvinner det eneste organet som har til oppgave å tenke strategisk innenfor museumsområdet. Det var mye støy da det ble kjent at bibliotekavdelingen skulle flyttes fra ABM til Nasjonalbiblioteket tidligere i vår. Nå skal resten av senteret legges ned, og statsråden har varslet en stortingsmelding. Nasjonalbiblioteket, Norsk vitenskapsindeks og Norsk kulturråd skal overta oppgavene, sier departementet. Regjeringen sier de vil etablere sterkere fagmiljøer og styrke forvaltning og rådgivning på arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Jeg er bekymret for denne omleggingen. Oppgavene til bibliotekene, museene og arkivene våre overlapper hverandre på mange viktige områder. Kulturområdet er stort, og det er behov for helhet og oversikt i den nasjonale styringen. Jeg frykter at en spredning av ansvaret vil gi den motsatte effekten av det kulturministeren ønsker. For ikke så lenge siden brakte avisene nye tall fra Østlandsforskning som viser at vi er 100.000 kulturarbeidere i Norge. Det gjør kultur til en betydelig næring, som sysselsetter flere ansatte enn hotell- og restaurantbransjen. Kulturområdet er stort, og det er behov for helhet og oversikt i den nasjonale styringen. Jeg skal ikke påstå at ABM er den eneste måten å styre dette området på, men jeg er sikker på dette med å evne å se helheten. METTE HENRIKSEN AAS Det er ikke mange årene siden kulturminister Haga la fram ABM-meldingen og ville tenke nytt og helhetlig. Når har pendelen svingt til den andre ytterligheten. Vi er for endring når vi vet vi går til noe som er bedre. Men denne endringen gjør kulturministeren – helt uten faglige begrunnelser. ABM hadde ambisiøse mål for å utvikle museene. De hadde tydelige mål for forvaltning, forskning, kunnskapsutvikling, formidling og fornying. La oss holde fast ved målene, slik at vår kollektive hukommelse ikke svekkes. 38 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR