www.pirion.no PIT PARION Pass deg for krokodilla! V issduseierjatilaltendarduoppimagenpåeikrokodille, smiler Kari Stai. Boka hennar om Jakob og Neikob har fått mange utmerkingar og ligg på utlånstoppen i barnehyllene på biblioteket. No kjem dei alt mogeleg som er veldig raudt, som chiliketsjup, neglelakk, julepynt – og jukseblod. Ein dag står triste Vanda i døra og spør om dei kan lage eit nytt hjarte til hunden hennar Ruth, som ho saknar så grueleg. Det gamle hjartet har slutta å verke. Dei legg ein plan. Men planen går ikkje heilt som han skal. – Ting blir ofte annleis enn vi har tenkt, men oftast er det bra, seier forfattaren lurt. Bøkene til Kari Stai opnar for filosofiske samtalar der ein kan undre seg saman. – Eg vil ikkje bruke ord som «livet» og «døden», seier ho. Men forteljinga om Blodrik er på mange måtar vertikal, den strekker seg mot skyene. I boka om Jakob og Neikob er handlinga meir horisontal og jordisk – dei held seg på bakken, fer ut i verda, men kjem att. Temaet i Jakob og Neikob er rett og slett grensesetting. Som foreldre og gode vaksne er dette ei dagleg utfordring. Men vi må ikkje gløyme å lære borna å sette grenser kring seg sjølve. Det er viktig å lære seg å seie nei på ein god måte. På eit godt språk. Om ein alltid svarar ja blir ein krokodillemat, avsluttar ho. JANNE KARIN STØYLEN Litteraturmedarbeidar Nasjonalt senter for nynorsk opplæring endeleg ei ny bok. Ei bok om blod! Blodrik og Blodfabrikken er ei fortel- jing om oppfinnarevne og skaparkraft, fortel forfattaren. – Vi manglar noko, det må vi lage, vi kan gjere det sånn! Kari Stai skriv og illustrerer sjølv. Bileta kan sjå ut som kollasj, men er eigentleg teikningar utan strekar, fortel ho og forklarar korleis ho tek vekk strekane fordi ho vil ha illustrasjonar med fokus på form. Blodrik er proppfull av blod. Han har ein eksplosiv blodtype og må tappe blod kvar dag for ikkje å sprekke. Da er det godt å ha den tørste Myggen som venn. Blodet bruker dei i Blodfabrikken. Der lagar Jakob og Neikob er no blitt animasjonsfilm. Set småtrolla framfor datamaskinaogsnurrfilm: www.nynorsksenteret.no/lesformeg/stove.php?id=2 Korleis skapar me ein kulturbarnehage? OM KURSET Kulturavisa Pirion tilbyr kurs i kulturformidling for tilsette i arnehage og småskule og elles andre som arbeider med små barn. Samstundes blir det praktiske øvingar som dei vaksne kan ta med seg i sitt vidare arbeid. Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 OM KURSHALDARANE Kurshaldarane våre har brei erfaring frå folkemusikk, forteljarstudium, kulturskule og kulturliv generelt. KONTAKT Vil du tinga kurs eller få meir informasjon, ta kontakt med Astrid Eidhammer Hjelmeland: tlf: 52 79 04 84 / 97 19 47 88 (måndag og tysdag mellom 9 og 15) epost: pirion@norsk-plan.no PiRion –kurs innspel om det er noko du syns og www.pirion.no Kurset skal vere med å bevisstgjera dei vaksne på Ole Brum, Ola Tveiten eller Barbie, timar. OM PIRION Stiftinga Pirion gir ut kulturavisa Pirion åtte kva kultur ein ønskjer å for midle og syne korleis den lokale kulturen og historia er eit godt grunnlag for dette. PiRion Pirionkursa er eit tilbod me har til alle, heilt uavhengig av abonnement. Tips oss på pirion@norsk-plan.no Me vil gjerne ha tips og me bør ta opp, eller om du har tips om bøker me bør skriva om. Sjå kor hentar barna opplevingar frå? gonger i året. Me bidreg og fast til Fagbladet, seksjon kyrkje, kultur og oppvekst, åtte gonger årleg. PIRION ER STØTTA AV, KUNNSKAPSDEPARTEMENTET, FAGFORBUNDET OG LNK    PIRION 4/2010, 11. årgangen – ISSN 1502-3036 Utgivar: Stiftinga Pirion Adresse: Pirion,NæringsbedetiVatlandsvåg, 4235HebnesTlf:52790482,faks52790481.Heimeside:www.pirion.no Ansvarlegredaktør:AstridEidhammerHjelmeland,tlf52790484,mob.97194788E-post:pirion@norsk-plan.noKorrektur:DagGjerdeFormgjeving:Salikatdesign fbaargang2010 fbseksjonKIR