Kontor og administrasjon Innhold 8 14 20 TEMA: Biologisk mangfold Streikeviljen ga resultater PORTRETTET: Bestefar blues 30 Klimavennlig og økonomisk Et program for energiøkonomisering i kommunale bygg har åpnet øynene på politikerne i Kristiansand kommune. Det klimavennlige programmet sparer kommunen for flere hundre millioner kroner. 20 Blå toner – rødt innhold Kåre Virud spilte blues før mange visste hva det var, og sang på norsk da alt skulle være på engelsk. Tekstene er om samfunnet – sett nedenfra. 27–38    KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 46 49 FOTOREPORTASJEN: Møte med Jølster Fotballrulett Dramatisk i demokratiets vugge FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Kommunal eller privat revisjon? 38 Seksjonslederen 52    GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 54 Debatt 56 Oss 58 Kryssord 59    Petit og Quiz 62    JOBBLIV: Liv i flammer Truet mangfold Kommunenes arealbruk truer artsmangfoldet. Nesten 2000 norske arter er i fare, men det fins lyspunkter. I Ski har salamanderne vunnet over utbyggerne. Andre steder kjemper fjellrev, klippeblåvinge og elvemuslinger for livet. 8 Tapper Nav-kontorene 32 – Det fins ingen nedre grense for antall statlig ansatte ved Navkontorene. Det har ført til at Nav sentralt tapper lokalkontorene, mener Gry Lægraid Sørensen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Nav Vennesla. Brukervennlig byggesakskontor 35 I Servicebutikken i Kristiansand er brukerne 95 prosent fornøyde. I førstelinja sitter høyt kompetente ingeniører og eksperter og behandler byggesakene der og da. 2 2 6 3 Utidig markedsføring Revisorforeningen forsøker å kuppe kommunale revisjonsordninger på vegne av sine private medlemmer. Dette er utidig innblanding i eksisterende arbeidsplassers anliggender, mener Kurt Fredriksen i Fagforbundets Faggruppe økonomi. Streikeviljen ga resultater 14 Foto: Sidsel Hjelme – Medlemmenes fantastiske streikeinnsats har gjort at vi innfridde kravetet om et sentralt likelønnsløft og et generelt tillegg på minst 7100 kroner, sier forbundsleder Jan Davidsen. 2 > Fagbladet 6-7/2010 Foto: Kjell Inge Søreide ISSN 0809-9286 Foto: Per Flakstad Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonKON