Vi ønsker å være enda bedre på tilbudssida overfor sekretærene i sjukehus, og det må ses på nye muligheter for yrkesgruppa som er utsatt for et sterkt press.ª Side 38 Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Økonomisk lønnsomt klimaprogram I løpet av en tjueårsperiode regner Kristiansand kommune med å spare mellom 250 og 455 millioner kroner på grunn av klimavennlig energisparing. Side 30 ˇ€‹ Populære byggesakskonsulenter  Det fins ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. Mange byggesakskontorer kan bli så fagfokuserte at de glemmer brukernes perspektiv, mener Wibekke Syvertsen, leder for Servicebutikken i Kristiansand kommune. Side 35 ˇ€‹ Private framstøt Kurt Fredriksen i forbundets Faggruppe økonomi er provosert over at Revisorforeningen har sendt en brosjyre til alle landets kommuner som fokuserer på at de bør velge privat revisjon. Side 36 Nav-reformens største problem  Vi merker veldig godt at vi blir tappet for ressurser. Samtidig blir det aldri slått fast hvor mange personer som skal jobbe ved Nav-kontorene. Etter min mening den største feilen med Nav-reformen, sier Gry Lægraid Sørensen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Nav Vennesla. Side 32 Fagbladet 6-7/2010 > 27 Foto: Kjell Inge Søreide fbaargang2010 fbseksjonKON