Tre ganger hurra for Bærum eKommune Bærum kommune vant eKommuneprisen – for tredje gang. Den beste fylkeskommunen ble Sogn og Fjordane. – Bærum befester sin posisjon som beste kommune i Norge på IKT. De gjør en imponerende jobb, sa utviklingsdirektør Trude Andersen i KS. Prisen ble delt ut på den årlige eKommunekonferansen på Lillehammer. Foruten Bærum, var Bergen, Kvæfjord, Larvik, Sørum og Tromsø nominert til prisen. Juryens begrunnelse for å velge Bærum var følgende: «Bærum har tatt i bruk elektroniske løsninger i kommunikasjonen med innbyggerne og er god på tjenester på nett. Kommunen er langt framme når det gjelder elektroniske tjenester innen helse og omsorg og har nådd målene når det gjelder Nav-kontor. Lærerne har fått kompetanseheving innen IKT. Som de fleste andre kommuner, er Bærum dyktig på geografisk informasjon, og de har kommet langt på elektronisk handel, men er ikke helt i mål ennå. Bærum er en ryddig kommune når det gjelder arkiv og saksbehandling, og de er norgesmestere i informasjonssikkerhet.» Sogn og Fjordane får prisen for blant annet sine gode interne systemer på arkivering og saksbehandling, samt informasjonssikkerhet, IKT-arkitektur. Ledelsen har også IKT på dagsorden. Tekst: VEGARD VELLE Årets nettsted Kongsvinger kommune har i løpet av kort tid gått fra å ha dårligst til best nettsted. Kongsvinger har vunnet en pris etter å ha tatt i bruk netteknologi og grafisk design på helt nye måter. Fra å være blant landets dårligste i 2007, har kommunen svingt seg opp blant eliten her til lands. Det går ikke upåaktet hen. – Vi får flere forespørsler i uka om å holde foredrag og konferanser for andre kommuner om hva vi holder på med. Også i Danmark legger de merke til hva vi driver med. Kongsvinger er blitt et merkevarenavn på dette området, sier kommunikasjonssjef Lars Gillund til avisa Glåmdalen. Trekker til seg innbyggere Nettstedet er laget ut ifra en nøye planlagt nettstrategi, som blant annet inkluderer rekruttering av nye innbyggere til kommunen. Kommunen benytter også sosiale medier i dialog med innbyggere. BEST PÅ NETT: Kongsvinger kommune har fått pris som årets nettsted – www.kongsvinger.no. Du kan også følge kommunen på Facebook, Youtube, flickr og twitter. Stengte Facebook Rådmannen i Halden kommune stengte de ansattes tilgang til Facebook. Etter kritikk opprettet han i stedet et utvalg for å vurdere kjøreregler for bruken. – Vi avdekket misbruk av Facebook blant ansatte, sier rådmann Per Egil Pedersen i Halden til NRK Østfold. Den direkte foranledningen til at man begynte å se på saken, var en tragisk hendelse i en annen kommune, hvor en dement kvinne tok seg ut og frøs i hjel mens betjeningen var på Facebook, ifølge rådmannen. Pedersen sier at nettrafikken i kommunen riktig nok ikke har blitt analysert, men viser til at det er kommet tilbakemeldinger fra enkelte enheter om at «ureglementerte forhold hadde pågått». Datasikkerhet og virusfare er også en del av rådmannens vurdering. En gruppe skal ytterligere presisere regelverket, men Halden kommune har ikke til hensikt å stille seg utenfor sosiale medier. Tekst: VEGARD VELLE – Nettopp innbyggerrekrutteringen nyter godt av nettsatsingen vår. Her kommer vi i kontakt med potensielle innflyttere. Samtidig kan vi yte service til dem som allerede bor i kommunen. Men det er fortsatt en lang vei å gå for å bli skikkelig gode, sier Gillund. Modell for andre Ifølge prisutdeleren er kommunen en pioner i forhold til emnekart- logikk på kommunale sider. Flere kommuner har sett på og gjenbrukt måten Kongsvinger kommune bruker emnekart og guidesystemet Los på sitt nettsted. Det er Sem og Stenersen Prokom, leverandør av nettjenester, som har kåret Kongsvinger kommunes tjenester på web til «Årets nettsted». Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 6-7/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonKON