TAPPES: Tove Vigsnes sitter i skranken ved Nav-kontoret i Vennesla. De har måttet avgi flere årsverk til spesialenheter i Nav. Nav-kontorene ta 32 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON