ppes – De nyansatte trenger opplæring. Og får ikke brukerne fullgode svar hos kontaktsenteret, eller de må vente lenge for å nå fram på telefonen, tropper de heller opp hos oss og tar kontakt med saksbehandlerne her. Og da går vinninga opp i spinninga. Får vi flere besøkende, må vi bemanne opp mottaket og det blir færre til å følge opp enkeltsaker.    > – De lokale Nav-kontorene har endt opp som en salderingspost i Nav-systemet, mener Gry Lægraid Sørensen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Nav Vennesla. Tekst: VEGARD VELLE Foto: KJELL INGE SØREIDE – Ingen Nav-kontorer har fått beskjed om at de skal ha en minimumsbemanning. Det fins ingen nedre grense for antallet statlig ansatte ved Nav-kontorene. Det har ført til at Nav sentralt tapper lokalkontorene, mener Sørensen. Nylig måtte Nav-kontoret i Vennesla gi fra seg 2,5 årsverk til et kontaktsenter for hele Vest-Agder, lokalisert til Mandal. Gradvis har antall ansatte i kommunen sunket. Da Nav kom i gang i Vennesla i starten av 2008, var 18 statlige årsverk tilknyttet kontoret. Etter kort tid hentet Nav inn to–tre årsverk til forvaltningsenheten. Nå forsvinner enda flere årsverk til kontaktsenteret. Da er det bare 13 statlige årsverk igjen i Vennesla. – Vi merker det godt, veldig godt. Hele tiden blir vi tappet for ressurser. Samtidig blir det aldri slått fast hvor mange personer som skal jobbe ved Nav-kontorene. Etter min mening den største feilen med Navreformen, sier Sørensen. Rammer enslige forsørgere Mens ressursene minker ved de lokale Nav-kontorene, går store ressurser til ulike spesialenheter, som pensjonsenheten, Færre ressurser Medarbeiderne ved det nye kontaktsenteret skal besvare de ti vanligste brukerspørsmålene, som «når får jeg pengene mine?» eller «hvordan går det med søknaden min?». Men altså ikke de mer komplekse spørsmålene eller spørsmål rettet til Nav kommune, for eksempel spørsmål om sosialpenger, bostøtte eller flyktningtjenesten. Sørensen, som også er saksbehandler ved Nav i Vennesla, er frustrert over stadig å måtte gi fra seg personer og stillinger til sentrale spesialenheter. Vi trekker ikke ut forvaltningsenheten og nå kontaktsentrene. Ved Nav i Vennesla er de nå redde for at tapet av arbeidskraft vil gå ut over andre viktige områder, for eksempel hjelp til enslige forsørgere. De frykter at brukerne ikke vil få tilfredsstillende svar fra kontaktsenteret, en uro som blant annet bunner i at halvparten av de 24 nyansatte der ikke har bakgrunn fra Nav. Sørensen tror ikke omdirigeringen av telefoner til kontaktsenteret nødvendigvis betyr en lettelse i arbeidsbyrden. ressurser uten hensikt. Vi gjør dette for å følge opp målet med Nav-reformen.» GRY LÆGRAID SØRENSEN Fagbladet 6-7/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKON