GOD SERVICE: – Vi ønsker at folk skal slippe å bli kasteball mellom ulike etater, sier Wibekke Syvertsen, leder for Servicebutikken i Kristiansand kommune. Byggesaker behandles der og da I Kristiansand er 95 prosent av brukerne fornøyd med servicebutikken for tekniske tjenester. Tekst: VEGARD VELLE Foto: KJELL INGE SØREIDE – Det fins ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. Mange byggesakskontorer kan bli så fagfokuserte at de glemmer brukernes perspektiv, mener Wibekke Syvertsen, leder for Servicebutikken i Kristiansand kommune. I Servicebutikken behandler de byggesakene der og da. Her sitter høyt kompetente ingeniører og eksperter i førstelinjetjenesten; de er ikke gjemt bort på lukkete kontorer. Stolte av jobben Alle mindre byggesaker i kommunen går direkte til servicebutikken, som har delegert myndighet til å fatte vedtak i meldepliktige saker, saker hvor arealet er under 50 kvadratmeter. Større saker går videre til plan- og byggekontoret. Så mange som sju av ti brukere går ut og har fått saken sin ekspedert, inkludert dem som henvender seg elektronisk eller på telefon. – Vi ønsker at folk skal slippe å bli kasteball mellom ulike etater, og vi legger vår stolthet i å gjøre mest mulig av jobben her i Servicebutikken, sier Syvertsen. Svargaranti Spesielt er det de meldepliktige sakene Servicebutikken får unna i en fei. De garanterer svar innen tre uker, inkludert to ukers nabovarsel. Har naboene samtykket, bestreber Servicebutikken seg på å behandle saken på fem dager, inkludert helg. – Mange av våre brukere oppsøker teknisk sektor for første gang. Tekniske tjenester er ofte sammensatte, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå fram. Da må vi fortelle dem at vi er her for å hjelpe dem, sier Syvertsen. Et populært tilbud er muligheten til å møte lederen for kommunens byutviklingsstyre, Grete Kvelland Skaara (KrF). Hver mandag møter hun brukere. De fleste har noe å klage på. Fagkompetansen i front Nesten alle som jobber i Servicebutikken, har tidligere jobbet i teknisk sektor. Fem av de ni ansatte har høyskolebakgrunn. – Putter du kompetansen i fremste rekke, sparer du kjeden bakover for mye arbeid, mener Syvertsen. Skulle det være kø, byr de ansatte på kaffe og kjeks. Byens billigste og beste kafé, som en bruker uttalte det. VERDIER OG HOLDNINGER • Vi lytter aktivt til behov, meninger og følelser. Vi veileder så langt vi kan. • Vi skjermer hverandre ved kritikk utenfra. Vi omtaler ikke hverandre negativt. • Vi formidler det vi vet. Vi gir uttrykk for hva vi mener. • Vi ber om hjelp og støtter hverandre. • Et godt smil og en god latter forbedrer hverdagen. • Vi tenker godt om hverandre. Vi gir anerkjennelse for godt utført arbeid. Vi er åpne og tolerante mot hverandre og kan oppmuntre og korrigere hverandre. Fagbladet 6-7/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKON