Fokus I midten av april distribuerte Den norske Revisorforening (DnR) en brosjyre til alle landets kommuner og deres ledelse med fokus på hvorfor de bør velge privat revisjon. Kommunal eller privat revisjon? Kurt Fredriksen Medlem av Faggruppe økonomi i Fagforbundet Det kom samtidig en uttalelse fra DnR, datert 20. april, der det henvises til en rapport fra Sintef og PricewaterhouseCoopers (PwC) om at privat revisjon gir bedre kvalitet i kommunene. Revisorforeningen argumenterer i sin kampanje for bedre revisjon gjennom ny arbeidsmåte og ny kompetanse. Rapporten fra PwC sier imidlertid ikke noe om at de kommunene som har kommunal revisjon, er misfornøyd med dagens ordning eller de tjenestene som leveres. PwC-rapporten viser også at kommunene er godt fornøyd med private revisorer og deres hensyntaken til kommunenes behov for læring. Det står vel heller ikke i rapporten at kommuner med kommunal revisjon er misfornøyd med dagens læring? Det fokuseres på at mangler ved innhold og kvalitet i den kommunale revisjonen er den utløsende årsaken til at kommuner ser seg om etter andre revisjonsløsninger. Dette står i sterk kontrast til det faktum at private selskaper som overtar revisjon av kommuner, ofte ansetter revisorer fra kommunal revisjon for å få tilført nødvendig kompetanse. DnR innrømmer at kommuner som velger privat revisjon legger vekt på pris. Her ligger nok til grunn at private revisjonsselskaper har behov for stabile høye inntekter, og videre at kommunene har behov for lavere kostnader. I dagens kommunale revisjonsordning kan det påløpe akutte attestasjonsoppdrag, utredninger fra kontrollutvalg og mange andre oppgaver av ubudsjettert karakter. Det kan vanskelig sees at privat revisjon kan ta på seg slike tilfeldige oppdrag uten å prissette disse som ekstra tjenester. Det er vel et kjent faktum at lav pris alltid vil være en teknikk å benytte seg av for å komme inn i et nytt marked. Framstøtet fra DnR levner vel ingen tvil om at de private revisjonsselskapene er ute etter de store inntektene. Hva med det etiske i form av uavhengighet, upartiskhet osv. Hvordan kan disse selskapene framføre en kritisk holdning overfor kommunene når det gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll uten å være redd for å miste kontrakter av denne dimensjonen? Spesielt vil forvaltningsrevisjon kunne oppfattes å ligge i grenseland for hva som kan oppfattes som upartisk. Forvaltningsrevisjon innebærer å ha et stort ansvar for å si noe om kommunens forvaltning «Den norske Revisorforening anbefaler landets kommuner og deres ledelse å velge privat revisjon.» Det framsettes videre påstand om at privat revisjon oppfattes som mer uavhengig enn kommunal revisjon. Det er i denne sammenheng svært vanskelig å kunne se at en privat revisor vil risikere å miste sitt oppdrag ved å være for kritisk i sin holdning overfor kommunene. av innbyggernes rettigheter og fordeling av felles goder, noe som betyr at det ikke kan være et snev av tvil om rapportskrivers etiske moral og upartiskhet. De folkevalgte både lokalt og sentralt må være sin rolle bevisst når de velger private revisjonsselskaper, 36 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON