noe som innebærer å se på hva som påløper av risiko utover den mulige økonomiske besparelsen for kommunene. Det ser nemlig ut som om økonomisk besparelse ene og alene er kommunenes motiv for å velge privat revisjon for det er vel ikke sånn at privat revisjon, velges for å få ned nivået på kontroll og tilsyn? Det er med undring vi betrakter Revisorforeningens framstøt for å få kommunene til å velge privat revisjon. Hvor er foreningens moral i forhold til det å spise opp og nedlegge eksisterende velfungerende arbeidsplasser? Hva med den usikkerheten Revisorforeningen påfører alle ansatte i kommunal revisjon – en revisjonsordning som faktisk har livets rett da det på ingen måte kan påvises gjennom PwC-rapporten at dagens kommunale revisjonsordninger er dårligere enn hva privat revisjon kan tilby. At DnR gjennom denne kampan- jen forsøker å kuppe kommunale revisjonsordninger på vegne av sine private medlemmer, oppleves fra ansatte i kommunal revisjon som en utidig innblanding i eksisterende arbeidsplassers anliggender. Kan dette være et framstøt for å imøtekomme den risikoen som foreligger for å miste tusenvis av små kunder i privat revisjon, hvis terskelen for revisjonsplikt heves? Det ser slik ut. Kilder: www.revisorforeningen.no Fagbladet 6-7/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON