Samferdsel og teknisk Innhold 8 14 20 TEMA: Biologisk mangfold Streikeviljen ga resultater PORTRETTET: Bestefar blues 30 Klimavennlig og økonomisk Et program for energiøkonomisering i kommunale bygg har åpnet øynene på politikerne i Kristiansand kommune. Det klimavennlige programmet sparer kommunen for flere hundre millioner kroner. 20 Blå toner – rødt innhold Kåre Virud spilte blues før mange visste hva det var, og sang på norsk da alt skulle være på engelsk. Tekstene er om samfunnet – sett nedenfra. 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK 40 46 49 FOTOREPORTASJEN: Møte med Jølster Fotballrulett Dramatisk i demokratiets vugge FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Klimaendring gir økte flomskader 38 Seksjonslederen 52    GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 54 Debatt 56 Oss 58 Kryssord 59    Petit og Quiz 62    JOBBLIV: Liv i flammer Truet mangfold Kommunenes arealbruk truer artsmangfoldet. Nesten 2000 norske arter er i fare, men det fins lyspunkter. I Ski har salamanderne vunnet over utbyggerne. Andre steder kjemper fjellrev, klippeblåvinge og elvemuslinger for livet. 8 Kaos uten trikken 32 De gamle trikkene på Sporveismuseet er mer enn sjarmerende vogner. De har vært en bærebjelke i utviklingen av bysamfunnet. Frivillige sporveisentusiaster sørger for at historien blir bevart. Bak scenen 35 Halgeir Sandvær trodde ikke han hadde noe bak en scene å gjøre. Men der tok bilmekanikeren feil. I dag stortrives han som smed ved Nordland teater, og har ansvar for det tekniske ved utformingen av scenen. 2 3 2 Tiltak mot flom Kommunene må gjennomføre flere tiltak for å unngå flere og større skader på grunn av økningen av intense regnperioder, mener Oddvar Lindholm, professor i vann- og miljøteknikk ved Universitetet for miljø og biovitenskap. 6 Streikeviljen ga resultater 14 Foto: Sidsel Hjelme – Medlemmenes fantastiske streikeinnsats har gjort at vi innfridde kravetet om et sentralt likelønnsløft og et generelt tillegg på minst 7100 kroner, sier forbundsleder Jan Davidsen. 2 > Fagbladet 6-7/2010 Foto: Kjell Inge Søreide ISSN 0809-9278 Foto: Per Flakstad Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonSAM