Norge tåler mer utjevning. Fremdeles bør de som har minst få mer, og de aller rikeste litt mindre.ª Side 38 Stein Gulbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Økonomisk lønnsomt klimaprogram I løpet av en tjueårsperiode regner Kristiansand kommune med å spare mellom 250 og 455 millioner kroner på grunn av klimavennlig energisparing. Side 30 ˇ€‹ Bak scenen Halgeir Sandvær trodde ikke han hadde noe bak en scene å gjøre. Men der tok bilmekanikeren feil. I dag stortrives han som smed ved Nordland teater, og har ansvar for det tekniske ved utformingen av scenen. Side 35 ˇ€‹ Planlegg for framtida Kommunene må gjøre tekniske mottiltak for å hindre store ødeleggelser på grunn av flom i framtida. Side 36 Frivillig innsats for trikkens historie De berger historien til framtida, de frivillige ildsjelene som står bak Sporveismuseet i Oslo. For trikken er fortsatt framtidas mest effektive kollektivtransportmiddel, spør du Tom Arne Nygård og Espen Riis Andersen. Side 32 Fagbladet 6-7/2010 > 27 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2010 fbseksjonSAM