Samferdsel og teknisk Full sjekk av alle dyreklinikker SÅPE: En ny blanding av vann, såpe og luft skal gjøre slukningsarbeidet mer effektivt. Slokker brann med såpevann Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) har kjøpt ny brannbil med en teknikk som blander vann, luft og såpe. Vann og såpedråpene inneholder en god del luft. Når den frigjøres inne i flammene, tar den oksygen og energi fra brannen. Derfor virker såpeblandingen mer effektivt i slukningsarbeidet. Bilen koster 3,5 millioner kroner og blander selv vann med luft og tre promille såpe. – Av en liter vann får vi åtte liter slokningsmiddel. Det er veldig effektivt, sier leder for beredskapsavdelingen i HIB, Per Harry Stensli til Hamar Arbeiderblad. – Vi slår ned varmen raskere med mye mindre bruk av vann, sa nye slokningsmiddelet, og håper det skal bli lettere for dem å finne brannårsaken.    PF Alle landets dyreklinikker blir inspisert av Arbeidstilsynet innen oktober neste år. Det er i overkant av 300 dyreklinikker i Norge. Arbeidstilsynets dyreklinikk-kampanje begynte 1. mars i år, og målet er å sjekke arbeidsforholdene ved samtlige klinikker innen høsten 2011. Skal hindre skader Anslagsvis 1100 personer er sysselsatt på klinikkene; smådyrveterinærer, dyrepleiere og dyreassistenter. – Vi ønsker å bidra til å forhindre at ansatte utvikler kjemikalieskader, allergier, hudlidelser eller luftveislidelser, sier seniorinspektør Vigdis Tingelstad ved Arbeidstilsynet Østfold og Akershus. – De ansatte på dyreklinikkene driver med mye ulikt som kan utgjøre en fare, påpeker hun. Flere farer Dyreklinikkansatte eksponeres for stråling fra røntgen, narkosegasser, diverse kjemikalier ved rengjøring og desinfisering samt KLINIKKENE SJEKKES: Her fra rehabilitering på Norges veterinærhøgskole, med nestleder i Norsk dyrepleier- og assistentforening, Astrid H Arstad. De samarbeider med Arbeidstilsynet under kampanjen. medisiner og cellegift. I noen tilfeller kan det også oppstå smittefare fra dyr til mennesker. Risikovurdering med handlingsplaner, opplæring av ansatte, rutiner og bruk av personlig verneutstyr, ventilasjon og stoffkartotek er forhold som Arbeidstilsynet undersøker i kampanjen. Positiv prosess – Vi har hatt dialog med partene i forkant av kampanjen, og håper at det i seg selv gir kvalitetsøkning. De vet at vi kommer, og det kan sette i gang en positiv prosess, sier Tingelstad Kampanjen koordineres med Statens strålevern og Mattilsynet. I tillegg er det et samarbeid med Fagforbundet, Landbrukets Arbeidsgiverforening, Fellesforbundet, Den norske veterinærforening, Norsk dyrepleier- og assistentforening og Norges veterinærhøgskole. Tekst: OLA TØMMERÅS Venter på tiltak mot dødsbranner Brannvernforeningen krever målrettete tiltak for å redusere antall dødsbranner i boliger. Fra 2000 til 2009 mistet 645 personer livet i brann her i landet, 85 % i bolig. – Vi har lenge vært klar over at de fleste dødsbrannene forekommer i boliger, sier Dagfinn Kalheim, administrerende direktør i Norsk brannvernforening. Han mener myndighetene må etablere en ordning for boligtilsyn rettet mot risikogrupper for å redusere antall branndøde. Risikogruppene, er ifølge Kalheim bl.a. personer over 70 år og personer med redusert boevne. – For de mest utsatte gruppene bør det innføres forenklede boligtilsyn minimum hvert femte år, sier han til brannvernforeningen.no. Kalheim opplyser at regjeringa avga Stortingsmelding nr. 35 om brannsikkerhet for over et år siden. Der ble det lovet en gjennomgang av brannsikkerheten til særskilte risikogrupper i ordinære boliger og omsorgsboliger. – Vi venter fortsatt på at dette arbeidet skal komme i gang. Dødsbrannstatistikken for 1. kvartal i år, hvor 16 av 19 omkomne i brann var personer over 70 år, viser at det haster, sier Kalheim.    KES Dag Freddi Troller ved Hamar brannstasjon til HA da de brant ned et gammelt småbruk i Stange for treningens skyld. – Slokkevann gir store ødeleggelser. Med såpe på tanken, blir det mindre vannsøl, og dermed også mindre vannskader. – Vi håper at vi skal klare å redde flere hus ved hjelp av denne blandingen, sier Stensli. Også politiet er spent på det 28 > Fagbladet 6-7/2010 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM