Sparer enorme energi Energiøkonomisering sparer Kristiansand for tonnevis med CO2-utslipp og enorme utgifter. Over en tjueårsperiode kan det det bli over en kvart milliard kroner. Tekst: VEGARD VELLE Foto: KJELL INGE SØREIDE anleggene og etter måter å spare energi på. Vi kaller oss gjerne energijegere. Blir forbruket uforklarlig høyt et sted, rykker jeg ut for å finne ut hva som er galt, forteller Mjåland. Det kan være et spjeld som ikke fungerer, en termostat som viser feil, en varmegjenvinner som har stoppet eller noen som ufraværende har kommet bort i en bryter. Helt ned til hver enkelt time kan Mjåland monitorere forbruket. – Aller først sjekker jeg om ventilasjonsanlegget er i orden, siden dette suger store mengder energi. Anlegget kan for eksempel være innstilt på manuell status i stedet for på auto. I driftssentralen, et lite og avlangt kontor fylt med dataskjermer, sitter Kristiansands tre energikontrollører og fører tilsyn med energibruken i kommunens offentlige bygg. De leter etter feil, søker etter innsparingsmuligheter og undersøker unaturlig høyt strømforbruk i 60 helse-, skole- og administrasjonsbygg med en snittstørrelse på 4000 kvadratmeter. Energijegere En av energikontrollørene er driftoperatør Helge Mjåland. Han sitter foran to store terminaler. Den ene viser planløsningen ved Fagerholt skole. Den andre inneholder et kurvediagram over energibruken i bygget – eller speedometeret som han gjerne omtaler det som. – Vi søker høyt og lavt etter feil i 30 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM