For fullstendig kronologisk oversikt over historien, se: http://Ruter.no/miljo- og-kultur/Tidslinje 1960: Bystyret vedtar en gradvis nedlegging av bytrikken. Flere trikkelinjer blir nå lagt om til bussdrift. 1966: Oslo får T-bane og blir verdens minste by med «full metro». 1977: Bystyret ombestemmer seg; bytrikken skal ikke legges ned. 1993: Pendeldrift på linje 4 Sognsvann– Bergkrystallen. Alle sporveisbusser går over til miljødiesel. 2008: De to administrasjonsselskapene AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk as slås sammen til Ruter As. 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Foreningen har 480 medlemmer; noen er rekruttert blant sporveisansatte, andre er sporvognsfrelste utenfra. De har lykkes i å ta vare på sporvogner og busser fra alle sporveishistoriens epoker. Bevarer historien Få kan sporvognens historie som Tom Arne Nygaard. Han er født og oppvokst i Storgata i Oslo med trikken rett utenfor stueveggen. Som deltidsansatt vognfører i studietida på midten av 70-tallet ble han med i foreningen og startet opp museet på Majorstua. – En bærebjelke i bysamfunnet, er Tom Arne Nygaards beskrivelse av sporveier. – En sporvogn kan ta unna 2,8 kilometer med bilkø. Det er sannsynligvis det mest effektive bytransportmiddelet som er oppfunnet. FRIVILLIG INNSATS: Tom Arne Nygård (t.h.) har vært med siden Sporveismuseet startet i 1975. Styreleder for Lokaltrafikkhistorisk forening, Espen Riis Andersen, er i full gang med å fornye presentasjonene i hallen. – Uten trikken ville det vært et komplett trafikkaos. De som bruker kollektivtransport, har skjønt det, trolig også mange av dem som sitter i hver sin bil, men jeg er ikke like sikker på om politikerne har skjønt det fullt ut. Det er et tankekors at det ikke fins noen overordnet utbyggingsplan for sporveiene i Oslo, bemerker Nygaard. Fagbladet 6-7/2010 > 33 > fbaargang2010 fbseksjonSAM