Tilfeldighetenes teater Bilmekaniker Halgeir Sandvær takker krisen i oppdrettsnæringen for at han arbeider som smed ved Nordland Teater. Tekst og foto: RIGMOR NYGÅRD HANSEN Bilmekanikeren hadde aldri satt sine bein på et teater, og hadde ingen planer om det heller. Men da han ble permittert fra jobben som mekaniker ved Helgeland Plast, foreslo en kjenning at han kunne jobbe litt ved teateret. Halgeir hadde selv sett utlysinga, men aldri koblet sin egen yrkeskunnskap med oppgavene til en teatersmed. Det tok bare noen uker før han fikk fast jobb. Siden har han aldri vurdert å slutte. Som å leke på jobb – Det ble en helt ny arbeidshverdag. Her må jeg jobbe mer kreativt, og ingen dag er lik den andre, forteller Halgeir. Hver dag starter med møter på teateret, før han drar sammen med snekkeren ut til verkstedet. Der bygger han kulisser etter skisser fra scenografen. – Før arbeidet jeg etter ferdige tegninger. Her begynner vi med skisser, og så finner vi løsningene gjennom samarbeidet mellom snekkeren, rekvisitøren, scenografen og meg, forteller Halgeir. – Det som er aller mest gøy med denne jobben, er at det er lov å prøve og feile. Blir det ikke som vi har tenkt, starter vi bare på nytt igjen. Å få være kreativ på jobb er som å få lov til å leke i arbeidstida, smiler Halgeir. Teaterforestillinger hadde aldri interessert Halgeir før han selv begynte der. Nå ser han alt av forestillinger på Mo. – Jeg er blitt litt hekta, smiler han. Turnerer – Ettersom vi er et turnéteater, må alle kulissene bygges i moduler som passer inn i turnébussen. De må også gå inn gjennom alle dørene i lokalene der vi skal spille. – Det spesielle med turnélivet er at vi jobber veldig tett sammen under en produksjon og blir veldig godt kjent med hverandre. Men når spilleperioden er ferdig, skilles veiene våre og det kommer inn nye folk. Så begynner vi på nytt igjen, forteller Halgeir. Livet som bilmekaniker virker fjernt nå. TEATERSMED • Smed er en yrkesbetegnelse som på teateret brukes på den personen som har ansvaret for det tekniske ved utforming av scenografien. • Smeden samarbeider nært med scenografen, rekvisitøren og snekkeren. • Før, under og etter forestilling har smeden ansvar for å rigge og montere utstyr og følge med på at alt fungerer slik det skal. Fagbladet 6-7/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonSAM