For mange er Jølster i Sogn og Fjordane ein kommune dei køyrer gjennom på veg til andre stadar. For andre er bygda paradis på jord. Møte med Jølster 32 nye jølstringar vart fødde, medan 36 forlet denne verda. Møt kvardagen i bygda gjennom året 2008. Foto: ODDLEIV APNESETH Tekst: TITTI BRUN og ODDLEIV APNESETH Irene og Camilla Sunde si bursdagsfeiring. 40 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM