fotoreportasjen Stiftinga Fritt Ord lyste i 2006 ut midlar for å blåse liv i norsk dokumentarfotografi. Fotograf Oddleiv Apneseth ynskte å dokumentere eit samfunn gjennom eit år. Den naturlege staden for eit slikt prosjekt var heimkommunen Jølster. Ove «me garda» Hjellbrekke, sauebonde og revyprest. Poliovaksine    » i 10. klasse. Fagbladet 6-7/2010 > 41 fbaargang2010 fbseksjonSAM