Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Glåmdølinger på Stortinget I februar dro 23 tillitsvalgte fra Fagforbundet i region Glåmdal til Stortinget for å diskutere aktuelle saker med politikerne fra Hedmark. Av ulike årsaker var det bare Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets Tone Sønsterud som hadde anledning til å møte oss. Vi tok opp saker som heltid/deltid, IA/sykelønnsordningen, lærlingtilskudd og trainee, pensjon og Nav-reformen. Politikerne lovde å ta med alle innspill fra Fagforbundet tilbake til sine grupper. Etter møtet fikk vi en omvisning på Stortinget. Dette er andre gangen Fagforbundet i regionen besøker Hedmark-politikerne på Stortinget. Tekst: Mona Vangen 25-årsjubilanter 25-årsjubilanter 40-årsjubilanter Heder og ære i Østfold Fagforbundet Fredrikstad avholdt erkjentlighetsfest for medlemmer med 25 års medlemskap i Fagforbundet og 40 års medlemskap i LO på Fredrikstad Handelsstand. Tekst: Gerd Nordaas Skrekkblandet fryd Fagforbundet Nome består av 604 medlemmer, og på årsmøtet denne gangen meldte 200 av dem seg på. Det vanlige har vært rundt 100 årsmøtedeltakere. Da sjokket hadde lagt seg, var det bare å hive seg rundt og organisere på best mulig måte. Jubilantene fikk sin oppmerksomhet som seg hør og bør (bildet). Med dette oppmøtet kan vi se fram til kommende møter i Fagforbundet Nome med skrekkblandet fryd. Tekst: Eva Nordh og Bente Kåsa Pensjonistutvalgets 25-årsjubileum Pensjonistutvalget i Ingeniørvesenets arbeiderforening i Trondheim har arrangert jubileumsfest med 49 festdeltakere på Høvringen Vertshus i Melhus. Pensjonistutvalgets leder Hilda Sundfær holdt en velkomsttale der hun tok for seg foreningens historie. Leder av Ingeniørvesenets arbeiderforening, Roger Mogseth, var invitert som gjest, og i sin tale ga han Pensjonistutvalget skryt. Hilda Sundfær er kjent som en blid og hyggelige «ambassadør» for Pensjonistutvalget. Også andre inviterte gjester hilste jubilanten. «Artigkall»-Morken sørget for underholdningen med å fortelle historier uten mening. Gjestene lo Styret i Pensjonistutvalget Fagforbundet Ingeniørvesenets arbeiderforening. Fra venstre: Kjell Benjaminsen, Johan Vigtil, Olav Årvåg, Kåre Torevik, Georg Sveen, Arne Aspaas. Foran leder Hilda Sundfær. så det var vankelig å få med seg alt som blir sagt. Etter middagen var det kaffe med avec, musikk og dans, og alle kunne storkose seg, Takk til Pensjonistutvalget for en flott feiring av jubileet. Tekst: Johan Vigtil Fagbladet 6-7/2010 > 57 fbaargang2010 fbseksjonSAM