I ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Kjøkkenliv Har du hørt om henne som var gift tre ganger, men fortsatt er jomfru? Første gangen giftet hun seg med en politiker og han lovte og lovte og lovte. Andre gangen giftet hun seg med en arkitekt og han planla... Tredje gangen tenkte hun det var lurt med en mer fysisk aktiv mann og giftet seg med en håndverker. Men han sa bare: Neste uke! Håndverkerne har nøkkel og dukker opp hver dag. Plutselig er det sparklet og pusset, og støvet legger seg igjen utover hele leiligheten. Vips en dag var både tak og vegger hvite, uten at verken jeg eller sønnene har møtt de fysisk Petit Titti Brun to uker. Det er en polygam forlovelse. På telefonen snakker jeg daglig med Lasse, Sven, Ole og Olav. Hvem som gjør hva, har jeg mistet oversikten over. Jeg tror de bytter arbeidsoppgaver bare for å øke spenningen. Den sitter i magen min. For hvordan skal dette ende? Alle venner spør om jeg har dag- Foreløpig har vi bare inngått en forlovelse. Den er tidsberammet til to uker.ª bøter i kontrakten. Jeg var ikke klar over at det måtte stå i en forlovelsesavtale. Noen forhold må vel ligge mellom linjene. Men vennene er veldig bekymret. aktive mennene. De som påstår at alt går etter planen. Jeg prøver å holde følelsene i sjakk og håper på en handlekraftig framdrift. Jeg ser fram til å starte mitt nye liv med mitt tilkommende gelig hjørne. Det hele er ganske så upraktisk og udelikat. Foreløpig har vi bare inngått en forlovelse. Den er tidsberammet til Svaret kommer: Neste uke. Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Quiz 241 393 ˇ€‹ Lover og avtaler arbeidsmiljø 1. Må alle arbeidstakere bruke påbudt verne- utstyr? 2. Fra hvilket år ble de såkalte varslerbestem- melsene i arbeidsmiljøloven gjort gjeldende? 3. Når kan en arbeidstaker avbryte sitt eget arbeid på tross av instruks fra overordnet? ˇ€‹ Kjente personer politikk 3 poeng: Født i 1928 i Fredrikstad. Varaordfører i Asker 1971 1975 etter et kvinnekuppª. Sosialist og professor i sosialpsykologi. 2 poeng: Første leder av Sosialistisk Venstreparti (SV) og stortingsrepresentant fra 1973. 1 poeng: Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur og økonomi. Kjent for å ha identifisert de fem hersketeknikkeneª i 1979. ˇ€‹ Internasjonale spørsmål EU 1. Er Slovakia med i EU? 2. I 2004 ble Kypros og Malta med i EU og i tillegg sju østeuropeiske land. Nevn fem av disse landene. 3. I 2007 fikk EU to nye medlemsland. Hvilke? ˇ€‹ Kultur og medier arbeiderlitteratur 1. Hva het forlaget som grupperinger rundt Sosialistisk Folkeparti og Orientering etablerte på 1960-tallet? 2. Forlaget Oktober ble etablert av AKP (m-l) på 1970-tallet. Hvem eier forlaget nå? 3. Hva heter stiftelsen som produserer LO-Aktuelt og en rekke av LO-forbundenes fagblader? ˇ€‹ Organisasjoner forkortelser 1. Hvilken politisk organisasjon har forkortelsen NKP? 2. Hvilket LO-forbund bruker forkortelsen FLT? 3. Hvilket LO-forbund bruker forkortelsen NFF? Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Jeg har riktignok ikke giftet meg med en håndverker, bare sluppet dem løs på kjøkkenlivet. Resultatet er at det har vært helt borte en uke. På stua står ett tonn eller kubikk eller hva det nå heter med innpakkede skuffer, skap og hvitevarer. Alt dekket av fint, hvitt støv. Også brødet som står i et utilgjen-    dem?    ?kjøkken. Det er visst bare å vente. Og kanskje jeg en dag får se Fagbladet 6-7/2010 > 59 Svar: ˇ€‹ Lover og avtaler arbeidsmiljø 1. Ja 2. 2007 (1. januar) 3. Hvis arbeidstakeren mener at arbeidet ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv og helse. ˇ€‹ Kjente personer politikk Berit ås ˇ€‹ Internasjonale spørsmål EU 1. Ja 2.Polen, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, Tsjekkia, Slovenia 3. Bulgaria og Romania ˇ€‹ Kultur og medier arbeiderlitteratur 1. Pax (opprettet 1964) 2. Aschehoug forlag 3. Stiftelsen Fri Fagbevegelse LO Media ˇ€‹ Organisasjoner forkortelser 1. Norges Kommunistiske Parti 2. Forbundet for Ledelse og Teknikk 3. Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund L Ø K M T R E M E J fbaargang2010 fbseksjonSAM