Siden sist Til angrep med e-post Israels ambassade i Oslo har med stor sannsynlighet fått merke sommerens aksjon signert Fagforbundet Akershus. De startet en e-postkampanje der målet var å fylle innboksen til den israelske ambassaden med protestmail. Aksjonen startet i kjølvannet av Israels bording av en nødhjelpskonvoi i internasjonalt farvann 31. mai, der 19 aksjonister ble drept. – Vi satte i gang e-postkampanjen for å holde saken varm. Når slikt skjer, så koker det i media i ei uke. Deretter blir det stille, sier leder av Fagforbundet Akershus, Odd-Haldgeir Larsen. Wilkinson til Velferdskonferansen Et forslag til protesttekst kan hentes på nettsidene til Fagforbundet Akershus, www.fagforbundet.no/akershus/ eller på www.fagbladet.no. E-postadressen til den israelske ambassaden er: israel@oslo.mfa.gov.il Den britiske professoren Richard Wilkinson er en av flere kjente innledere som kommer til velferdskonferansen i Oslo 13. og 14. september. Sam- men med den amerikanske professoren Michael Apple skal Wilkinson innlede og diskutere utfordringene som vil prege velferdspolitikken i vår nære framtid. Wilkinsons forskning viser hvordan det er klare sam- menhenger mellom folkehelse og sosiale ulikheter. Den viser også hvordan økonomiske forskjeller påvirker og gir negative utslag på en rekke sosiale forhold i samfun- net, blant annet lav levealder, fedmeproblemer, krimi- nalitet og psykiske problemer. – Resultatene er så tydelige at vi kan si at ulikhet gir sosiale problemer, sa Wilkinson da han deltok på et frokostmøte i regi av Manifest i februar. Formålet med velferdskonferansen er å øke kunnskapen om de utfordringene som våre velferdsordninger møter i et stadig mer markedsorientert samfunn og vise alternativer til markedsstyring. LOs topptillitsvalgte vil også være sterkt representert med seks forbundsledere på konferansen. Den åpnes av LO-nestleder Gerd Kristiansen, og avsluttes med Fagforbundets leder Jan Davidsen som innleder over temaet «Vi skaper alternativene».    Tekst: PER FLAKSTAD HENGER SAMMEN: Richard Wilkinson blir en spennende innleder på velferdskonfe- ransen. Hans forskning viser at store økonomske ulikheter gir store sosiale forskjeller. vekt på at det skaper trygghet og åpner muligheter for gjenoppbygging og utvikling når miner fjernes fra områder som har vært avstengt på grunn av faren for eksplosiver. Slagordet for tv-aksjonen er «Fra frykt til trygghet».    PF Norsk Folkehjelp fikk tv-aksjonen Fagforbundets samarbeidspartner Norsk Folkehjelp har fått tv-aksjonen for 2011. Pengene som blir samlet inn, skal gå til arbeidet med å rydde miner og klasevåpen i Afrika, Asia, Europa og Midtøsten. Et av solidaritetsprosjektene som Fagforbundet og Norsk Folkehjelp samarbeider om, er kvinner som rydder miner i Laos. Selv om det ennå ikke er avklart hvilke konkrete prosjekter som vil få tvpenger, vil arbeidet i Laos sannsynligvis være et av dem som får penger fra aksjonen fordi det er snakk om omfattende arbeid og et forholdsvis nytt prosjekt. Norsk Folkehjelp konkurrerte med ti andre organisasjoner om å få tv-aksjonen. I søknaden la de OT EU ser på kvinne- krav i styrene Kvinneandelen i europeiske styrerom er bare på ti prosent. EUs kommissær for fundamentale rettigheter, Viviane Reding, har åpnet for at EU kan få tilsvarende regler som Norge har, med krav om 40 prosents representasjon.    PF 6 > Fagbladet 8/2010 Foto: Tom Henning Bratlie/Klassekampen fbaargang2010 fbseksjonHEL