Det hjelper lite at maten er gjennomtestet hvis den som skal spise den, ikke er fornøyd.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial VERDIGHET:  Mer behandling er ikke alltid den beste avslutningen på livet, mener Stein Husebø ved Verdighetsenteret. ˇ€‹ Gjør hverandre gode Kirurgene på Førde sentralsjukehus kan mer om renholdere og deres oppgaver enn kirurger flest. Alle innenfor slusaª har lært av hverandre, med økt effektivitet og kvalitet som resultat. Side 30 ˇ€‹ Mer kunnskap Deltidsstudiene innenfor kreftomsorg og psykiatrisk helsearbeid ved Fagskolen i Rogaland er for ansatte som allerede jobber i helsesektoren. Side 32 ˇ€‹ Omvendt effekt? Selv om helsedirektivet hadde sine feil, kan mangelen på et direktiv drive fram en utvikling fagbevegelsen ikke liker, mener fokusforfatter Even Tømte. Side 40 Verdig avslutning En pasient som er gammel og mett av dage, ønsker kanskje ikke mer behandling. Da må helsearbeiderne vurdere om de skal parkere respiratoren og konsentrere seg om smertelindring. Side 34 Fagbladet 8/2010 > 27 Foto: Eivind Senneset fbaargang2010 fbseksjonHEL