Da renholderne ble en del av teamet I operasjonsstua på Førde sentralsjukehus er alle ett team, enten de er kirurger, sykepleiere eller renholdere. Det gir resultater. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: VEGARD FIMLAND Arbeidsplanen med oversikt over de ansvarlige på operasjonsstua, er ikke hva den en gang var. I dag er alle aktører oppført på samme plan, uten forskjell på overleger og renholdere eller portører. «Innenfor slusa» Arbeidsplanen er en liten, men beskrivende del av forbedringsprosjektet «Innenfor slusa» på Førde sentralsjukehus, et prosjekt der alle faggrupper tilknyttet operasjonsstuene har kartlagt hva den enkelte må gjøre for at en pasient skal kunne opereres. Renholdsprosjektet er drevet fram av renholderne selv. De har fått bedre innsikt i kirurgenes og sykepleiernes oppgaver, mens disse har fått bedre forståelse for renholdernes oppgaver. Resultatet ble storstilt omlegging av rutiner. Kommunikasjonen er styrket på alle områder, forståelsen mellom faggruppene er økt, og renholderne har fått klare definerte ansvarsområder. Mindre sprøyt – Sykepleiere og leger har nok fått et annet syn på oss, sier renholderne Marit Fimland og Kjellrun Gjesdal. De er to av ni renholdere på Førde sentralsjukehus med ansvar for åtte operasjonsstuer. – Før sprøytet vi hele stua etter hver operasjon uansett. Det var nesten paranoid vasking, ler de. Renholdet er nå inndelt i seks forskjellige vaskekategorier med fargekoder etter hva slags renhold som er påkrevet etter operasjonen. Det starter med blå kode, som er klargjøring til første pasient, via grønn, som er mellomvask uten søl, til rød eller gul kode, som er søl med smitte. Alle kategorier inneholder spesifikke prosedyrer for å gjennomføre vaskingen. – Vi har alle våre egne ansvarsområder. Vi får vite mer av hva som er gjort på operasjonsstua, og dermed hvilket renhold som skal gjennomføres, sier de. Stopper uten renhold – De ansatte besitter en masse kompetanse som aldri ble etterspurt før, sier foretakstillitsvalgt Kjell Nygård. TRAVELT: Mer rasjonelt og effektivt, men ikke mindre travelt på bakrommet til operasjonsstua for Åse Bruland, Britt Blom og Marit Fimland. – I dette prosjektet har de ansatte vært omstillings- og strategikonsulenter. Nygård sitter selv i styringsgruppa for pilotprosjektene ved Helse Førde. – Prosessen i seg selv har synliggjort hvor viktig renholdet er. Det er ikke bare kirur- VIKTIGE: – Prosessen i seg selv synliggjorde hvor viktig renholderne er for at operasjonsstuene skal fungere optimalt, sier foretakstillitsvalgt Kjell Nygård. PILOTSYKEHUS Pilotsykehusprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom regionale helseforetak, KS/kommuner, brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner i heleforetakene. Hver helseregion har sitt pilotsykehus. Pilotsykehusene prøver ut nye driftsformer, og endringsprosessene skal bygge på samarbeid mellom partene. Det er også et mål at prosjektet skal bidra til utviklingsmuligheter for de ansatte. En nasjonal referansegruppe skal bidra til å velge ut pilotsykehus og til at erfaringene fra disse ble spredt. 30 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL