ger som skal til for å gjennomføre en operasjon. Uten renholdere ville det stoppet opp på operasjonsstua, poengterer Nygård. En korridor med lapper Da Førde sentralsjukehus kartla pasientlogistikken, måtte de ta i bruk en hel sykehuskorridor for å få plass til skjemaet. Hva skal til for å få en pasient gjennom systemet? var spørsmålet. Svarene endte i et skjema som fylte en åtte meter lang sykehuskorridor fra gulv til tak. Deretter ble ansatte invitert til å henge lapper for hvor i systemet de mente det trengtes innsats. – Det ble mange lapper. De fylte hele korridorveggen, forteller utviklingsdirektør Tove Hovland ved Førde sentralsjukehus. – Vi oppdaget hvor viktige portører og renholdere er for pasienten. Leger er kun en bit av sannheten i forhold til pasientflyt, fastslår hun. Sterke resultater Overlege Tom Guldhav ved Førde sentralsjukehus framhever renholdsprosjektet som spesielt vellykket. – Før ble det vasket på én måte uansett hvordan operasjonsstua var brukt. Vi hadde omfattende prosedyrer for å være trygge. Det var tidkrevende, en større belastning for renholderne og medførte lengre tid for legene å vente. Med de nye rutinene blir det mindre belastning og kortere tid til operasjonsstua er klar for neste pasient, sier Guldhav. Han har vært delprosjektleder i «Innenfor slusa-prosjektet». – Partssamarbeidet har gitt en lang rekke effekter. Alle har vært involvert, og renholderne har selv eid prosjektene sine. Jeg tror ikke det ville vært mulig å oppnå de samme resultatene med en ferdiglaget pakke fra et innleid konsulentselskap, fastslår han. Fagbladet 8/2010 > 31 Helse Førdes prosjekter Helse Førde driver 13 forbedringsprosjekter med til sammen 27 delprosjekter. Samtlige prosjekter drives etter prinsippet om partssamarbeid. Prosjektene «eies» og drives fram av yrkesgruppene selv. I fjor ble forbedringsprosjektene til Helse Førde en del av fem pilotsykehus-prosjekter som blir støttet økonomisk av Helse- og omsorgsdepartementet. I styringsgruppa for pilotsykehuset sitter tillitsvalgte fra fem fagforeninger, brukere, kommunene ved KS og direktørene. Det er opprettet en referansegruppe med forskere og fagfolk som vurderer metodeutviklingen i prosjektene. STRUKTURERT: Det er innført fem forskjellige fargekoder for hva slags renhold operasjonsstua trenger, ut ifra hva stua er brukt til. fbaargang2010 fbseksjonHEL