Hektisk, men verdt innsatsen " Vi har jobbet hardt, men jeg er utrolig glad for at jeg klarte å fullføre Fagskolen, sier Janne Stranden som i disse dager tar avsluttende eksamen i studiet psykisk helsearbeid ved Fagskolen i Rogaland. Mer reflektert Fagskolen i Rogaland tilbyr tre studieretninger: eldreomsorg, kreftomsorg og psykisk helsearbeid. Skolen startet opp i 2007, og studentene i kollokviegruppa tilhører det andre kullet som blir uteksaminert. Hanne Henriksen og Grethe Mosheim arbeider begge i bokollektiv i psykiatrien, og mange av fagene var kjent stoff for dem. " I begynnelsen lærte vi ikke så mye nytt, men jeg merker at jeg er blitt mer reflektert i forhold til jobben, forteller Hanne Henriksen. I tillegg har hun fått mye kunnskap om lovverket og beboernes rettigheter. " Dette har gitt meg argumenter jeg kan bruke i jobben min. Jeg hadde blant annet en sak hvor sykehuset på grunn av plassmangel ville sende hjem en pasient som vi hadde fått lagt inn. Da brukte jeg lovverket, og det endte med at pasienten fikk bli, forteller Henriksen. Tryggere i jobben Fagskolen er et videreutdanningstilbud fra Rogaland fylkeskommune. Overordnet mål er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Studentene må ha helsefaglig bakgrunn fra videregående skole, som omsorgsarbeider, hjelpepleier, aktivitør eller helsefagarbeider, og minimum ett års yrkespraksis. Tekst og foto: BENTE LILL HENRIKSEN Diskusjonen er livlig. Janne Stranden, Grethe Mosheim, Jane Ditte Simonsen og Hanne Henriksen sitter med den siste eksamensoppgaven som skal leveres inn før de skal opp i muntlig ved Fagskolen i Rogaland. De fire ble kjent under studiet psykisk helsearbeid, og har arbeidet sammen som en fast kollokviegruppe de siste to årene. " Jeg har hatt utrolig stort utbytte av det jeg har lært gjennom studiene, og ikke minst gjennom praksisen, sier Janne Stranden. Hun jobber til daglig i hjemmesykepleien i bydel Hillevåg i Stavanger, og fikk tilbud fra arbeidsgiveren om å øke kompetansen til å møte problemstillinger som ofte dukker opp i arbeidshverdagen. " Arbeidsgiveren min har også gitt meg nye arbeidsoppgaver mens jeg har studert. Det synes jeg er kjempebra. Skolen har gjort meg mer selvsikker, forteller hun. FAGSKOLEN " Fagskolen i Rogaland er et videreutdanningstilbud for helse- og sosialpersonell i regi av Rogaland fylkeskommune. " Fagskolen i Rogaland har studietilbud både på Bergeland videregående skole i Stavanger og på Karmsund videregående skole i Haugesund. Studiene som tilbys er eldreomsorg, psykisk helsearbeid og kreftomsorg. " Utdanningstilbudet har en studietid på ett år, men gjennomføres på deltid over to år. " Fagskoleutdanningen bygger på eksamen fra videregående skole/fagbrev, og retter seg mot hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og aktivitører. Søkerne må i tillegg har relevant yrkespraksis. " Fagskoleutdanningen har et klart brukerperspektiv, og gir mulighet til faglig fordypning, personlig utvikling og kollegasamarbeid. " Les mer på www.rkk.no/kurs/fagskolen " Andre nyttige nettadresser: www.fagskolen .no, www.bergeland.vgs.no og www.karmsund.vgs.no. 32 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL