helsearbeid ved Fagskolen i Rogaland. " De fleste som har tatt Fagskolen til nå, er godt voksne mennesker med mange års erfaring fra helsesektoren, forteller fagansvarlig Randi Tofte. Hun legger til at man ikke automatisk får mer spesialiserte arbeidsoppgaver etter å ha studert ved Fagskolen, men at studentene blir mer trygge og reflekterte i forhold til jobben sin. " Vi har fått flere tilbakemeldinger om at studentene føler seg mer verdsatt på jobben, og at mange har fått bedre kunnskaper i forhold til pasienter og brukere, fortsetter hun. Arbeidskrevende Studiene ved Fagskolen er et deltidsstudium over to år. Mange tar Fagskolen ved siden av full jobb, men får permisjon i de ukene det er undervisning på skolen. " Vi legger vekt på kvalitet, og har derfor undervisning på skolen. Dette er ikke fag som egner seg til nettstudier, mener Randi Tofte, som skryter av studentene. " Det er hardt arbeid, med mye jobbing. Mange tar studiene ved siden av jobb, hus og familie, og de er dyktige som får tid til alt, fortsetter hun. At det har vært arbeidskrevende og til tider tøft, er jentene i kollokviegruppa helt enige i. " For hver eneste modul har jeg tenkt at nei, nå orker jeg ikke mer, nå slutter jeg. Men jeg er utrolig glad for den støtten jeg har fått i gruppa, og for at jeg har stått løpet ut, sier Janne Stranden. Ønsker flere søkere Ingen av de fire jentene visste særlig mye om Fagskolen før de startet på studiet, men SISTE INNSPURT: Janne Stranden, Grethe Mosheim, Janne Ditte Simonsen og Hanne Henriksen jobber med siste gruppeeksamen på studiet psykisk den faglige og personlige utviklingen de har fått gjennom de siste to årene, gjør at de oppfordrer alle som har mulighet til å ta utdanningen. " Jeg trives veldig godt på arbeidsplassen min, og kommer nok til å fortsette å jobbe der etter studiene. Men om jeg skulle ønske å skifte jobb, så står jeg mye friere til å velge hvor jeg vil jobbe med denne videreutdanningen i psykiatri, mener Hanne Henriksen. Fagskolen i Rogaland har løpende opptak fram til studiestart, som er 16. august. " Søkertallene har faktisk gått ned det siste året, men Fagskolen er kommet for å bli, og vi håper at stadig flere vil videreutdanne seg hos oss, avslutter Randi Tofte. Fagbladet 8/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonHEL