Morfinfrykt Geir Kielland, Thore Mæhlen, Laila Næsseth og Kirsti Lømo arbeider alle på sykehjem i Elverum kommune. De har utarbeidet et prosjekt som de har kalt Morfinfrykt versus god smertelindring i sykehjem. – Målet vårt er å gjøre det best mulig for pasienter og pårørende, sier Kirsti Lømo under presentasjonen. For å gi pasienten bedre livskvalitet i terminalfasen, er de enige om at kunnskapen til alle som omgir pasienten, må styrkes. De mener også at vi bør gjøre vårt ytterste for at pasienten skal få en verdig avslutning uten smerte, sier Lømo. For å spre kunnskapen de selv har tilegnet seg på Verdighetsenteret, og for å begynne prosessen for å få en palliativ plan ved de ulike sykehjemmene, planlegger gruppa en fagdag om blant annet palliativ plan, kommunikasjon om døden og sykepleie til døende pasienter. GOD SMERTELINDRING: – Frykten for morfin må overvinnes for å gi pasientene en verdig avslutning, mener Thore Mæhlen, Kirsti Lømo, Laila Næsseth og Geir Kielland. jeg som lege vurderer at pasienten er døende og bare trenger smertelindring, mens pårørende krever omfattende behandling. Da hender det jeg ber familien gi pasienten en sjanse til å dø. Godt forberedt til krevende tid Hvis personalet har en palliativ plan, er de ikke bare i stand til å gi bedre omsorg til pasient og pårørende. Også deres egen arbeidsdag blir lettere fordi de blir bedre i stand til å mestre de mange krevende situasjonene. – En palliativ plan må blant annet definere når en pasient er døende, hvem personalet skal kommunisere med, og hva de skal snakke om. Den må også gi en oversikt over hvilke medisiner som kan tas bort, og hvilke som skal brukes ved ulike plager den siste tiden, sier Husebø.    > Fagbladet 8/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonHEL