Han understreker at samtidig som ethvert sykehjem trenger faste prosedyrer og rutiner for terminal pleie, må de også vurdere hver enkelt pasient individuelt. En slik plan må være lett tilgjengelig på pasientens rom slik at alle pleiere finner den hvis det plutselig oppstår en nødssituasjon. Husebø har erfart at absolutt alle pleiere, også nattevakter, må involveres i en prosess for å endre rutinene overfor pasienter i terminalfasen. – Og for å få til endring, er det ikke nok med noen timers undervisning. Alle ansatte må delta i arbeidet over tid, og det må være god anledning til å diskutere og stille spørsmål. Deler erfaringer Når kursdeltakerne får ordet for å fortelle hva de har opplevd siden forrige samling, forteller de om økt trygghet i krevende situasjoner. Noen syns de er blitt mer observante, tydeligere og mindre redd for konflikter. Enkelte har også registrert en sakte økende aksept for bruk av morfin blant terminalpasienter. Felles for alle prosjektgruppene er at de TVERRFAGLIG: Hjelpepleier Ellen Winnæs (t.v.) og sykepleier Kristine Fiskum, begge fra Sande i Vestfold, deltar i refleksjoner med kolleger fra resten av landet. har en plan for hvordan siste del av livet skal bli bedre for deres pasienter, hjemmeboende eldre og deres pårørende. Alle har også planer for hvordan de skal involvere andre helsearbeidere lokalt. Felles for alle sykehjemmene og kommunene kursdeltakerne arbeider i, er at få har prosedyrer og rutiner for døende pasienter. Men de har alle noen ildsjeler som har satt seg som mål å endre på det. LÆRE – FOR Å LÆRE VIDERE • Verdighetssenteret i Bergen arrangerer kurs med fokus på eldreomsorg og palliativ omsorg for helsepersonell hvert semester med oppstart i januar og september. Maksimalt antall deltakere er 20. Deltakerne samles fire ganger, til sammen 12 dager, i løpet av et år. • Kari Sollesnes, sykepleier og en av kurslederne ved Lære –for å lære videre, oppfordrer interesserte til å ta kontakt med henne på sykepleier@verdighetsenteret.no • Du finner også mer informasjon på www.verdighetsenteret.no • Du kan lese mer om temaet i heftet De siste dager og timer av Bettina og Stein Husebø, forlag Medlex, www.lex.no Munnstell BLITT BEDRE: – Kolleger er blitt observante på hvor viktig munnhygiene er for pasientenes velvære og helse, sier Anne Marie Eikeland Hjelpepleier Anne Marie Eikeland er eneste deltaker fra Radøy kommune, og kjører derfor prosjektet sitt alene. – Jeg så vi kunne bli bedre på munnhygiene, sier hun. Eikeland håper at alle ansatte etter hvert får økt kunnskap om tannhelse, og at de følger felles prosedyrer for tannstell. Allerede nå merker hun at kollegene er blitt mer observante, og de tar kontakt med henne når de oppdager problemer i munnhulen til pasientene. Eikeland har hatt stor nytte av en cd som Undervisningssykehjemmet Løvåsen i Bergen har laget. Hun er også glad for at hun har fått til et samarbeid med kommunetannlegen og -tannpleieren. Dette samarbeidet vil forhåpentligvis resultere i at alle pasientene får et tannkort. Hjelpepleieren har også som mål at hver avdeling får en tannkontakt. 36 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL