Kurs Seniordagen som forsvant KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Kongsberg kommune innførte for et par år siden en seniordag i uka. Nå har de tatt gaven tilbake. Johan-Christian Hammer, hovedtillitsvalgt i Kongsberg, sier at Fagforbundet krevde at kommunen utviklet en seniorpolitikk. Resultatet ble at arbeidsgiver på egen hånd innførte en betalt fridag for alle ansatte over 62 år. Fra 1. mai opphørte ordningen, og Parat i YS har saksøkt arbeidsgiver for å fjerne ordningen for fem av deres medlemmer. Fagforbundet i Kongsberg, som organiserer om lag 35 seniorer som omfattes av avtalen, har valgt en annen vei. – Vi har gjort en avtale med kommunen slik at våre medlemmer får denne fridagen betalt ut året. Forskjellen er at det ikke lenger er Kongsberg kommune, men KLP som dekker utgiftene til den såkalte servicepensjonen, opplyser Hammer. Han mener arbeidsgiveren har gjort et forsøk på å gi de ansatte et gode, men at de må stoppe det nå på grunn av pengemangel. Som tillitsvalgt kan han heller ikke se at seniorene har tapt noe. De har tvert imot fått en betalt fridag i lang tid. – Men vi ønsket jo en seniorpolitikk som var mer enn et stunt, sier Hammer. Da kommunen sa opp avtalen om en betalt fridag, krevde Fagforbundet også at kommunen etablerte en arbeidsgruppe med representanter for arbeidstakerorganisasjonene som skulle se på mulige seniortiltak. Dette kravet fikk de gjennomslag for. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Kulturpenger mot sykefravær Virksomheter som har IA-avtale, kan nå søke om penger til kulturelt IA-arbeid. Kulturdepartementet utlyste i sommer fem millioner kroner til bedrifter som vil bruke kulturopplevelser på arbeidsplassen til å øke trivselen og få ned sykefraværet. Arbeidsplasser med IA-avtale kan søke om fra 40.000 til 200.000 kroner til kunst- og kulturtiltak. – Vi vet at et godt miljø er avgjørende for å få ned sykefraværet, kommenterer kulturminister Anniken Huitfeldt.    OT Nasjonalt kompetansesenter for amming Ammeveiledning trinn I og II Dette kurset vil bidra til å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Dette er kurs I og II i en rekke på 4 trinn som kan følges enkeltvis. Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn I: 15. nov. Trinn II: 16. nov 2010 Sted: Quality hotel 33, Østre Aker vei 33,Oslo NB! Nytt lokale fra tidligere kurs! For program og påmelding: www.rikshospitalet.no/ammesenteret velg: kurs og konferanser Spørsmål om kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Anna-Pia Häggkvist tlf. 23 07 54 09 eller anna-pia.haggkvist@oslo-universitetssykehus.no Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell, myndigheter og media, nasjonalt og internasjonalt. Fagbladet 8/2010 > 37 fbaargang2010 fbseksjonHEL