Øver helsefag i ut Lærlinger i helsearbeiderfaget lærer om kulturforskjeller og internasjonalisering før de sendes ut i arbeidslivet. Tekst og foto: ODD HELGE BRUGRAND 38 > Fagbladet 8/2010 Det er opplæringskontoret for offentlig sektor i Sogn og Fjordane som står bak initiativet. Siden 2005 har kontoret sendt lærlinger som arbeider i kommunal sektor ut av landet for å oppleve hvordan omsorg løses utenfor Norge. – Målet er fremmedkulturell trening, der helsearbeiderne blir bevisst kulturelle forskjeller og hvordan de kan håndtere dem, sier daglig leder Hans-Børge Lillehaug. Praha-vår Prosjektet støttes av Europakommisjonens Leonardo Da Vinci-program, og opplæringskontoret i Sogn og Fjordane har invitert andre opplæringskontor til å sende fbaargang2010 fbseksjonHEL