landet lærlinger, fortrinnsvis til institusjoner i ØstEuropa. Tidligere er elever sendt til Tallinn i Estland og Vilnius i Litauen. Våren 2010 har 18 lærlinger fra Sogn og Fjordane, Telemark og Finnmark vært utplassert i Praha, blant annet ved det store universitetssykehuset Kralovske Vinohrady. Opplærlingskontoret samarbeider med en FRAMTIDAS HELSEARBEIDERE: Dette er 5 av 18 norske lærlinger i helsearbeiderfaget som i vår utplassert i Praha: Fra venstre Jessika Takle (19), Marte Samuelsen (20), Linn Svingen Halvorsen (20), Monica Borge (19) og Lill Beate Jakobsen (19). lokal sykepleierskole i byen, og sammen med de lokale studentene er de blitt kjent med en annen behandlingskultur enn hva de har lært under utdanningen her hjemme. – Hygienen er dårligere her enn i Norge. Det blir ikke brukt hansker eller desinfeksjonsmidler. Pasienter som er nyoperert, legges nakne tilbake i sin gamle seng, forteller Marte Samuelsen (20) fra Skien. Mangler respekt Det er store forskjeller også når det gjelder bluferdighet og respekt for pasienten. Pasientene blir gjerne liggende nakne i senga mens de vaskes, i alles påsyn. De får liten eller ingen informasjon. Sprøyter settes uten et ord. Det gis lite omsorg, syns lærlingene. – Alt vi har lært om fysisk, pykisk, sosial, åndelig og kulturelt helthetsbilde i pasientomsorgen, mangler her. Ingen ville blitt helsefagsarbeidere i Norge om dette hadde vært malen, sier Samuelsen. Lill Beate Jakobsen (19) fra Hasvik i Finnmark opplevde også tilfeldig medisinering. – Studenter, uten læreren til stede, måtte spørre pasienten hvilke medisiner hun brukte. Pasienten fikk til slutt feil dose, sier Jakobsen. Verdighet Men lærlingene fikk også se andre sider av det tsjekkiske helsevesenet. Blant annet var militærsykehuset de fikk jobbe ved noe av det mest moderne de noen gang har sett. Sykehuset gir krigsveteraner fra andre verdenskrig pleie og hjelp. De ville ikke vært opplevelsen i Praha foruten. – Etter dette oppholdet har vi skjønt hvor viktig det er med verdighet og renslighet. Erfaringen blir viktig når vi skal ta fagprøven, sier Jessika Takle fra Leirvik i Sogn. Daglig leder Hans-Børge Lillehaug på UTPLASSERT I EUROPA: F.v. Marte Samuelsen (20), Monica Borge (19) og Linn Svingen Halvorsen (20) fra Skien løfter en pasient under oppholdet på Universitetssykehuset i Praha. Deres største erfaring fra oppholdet er at norsk pasientbehandling er god. Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane håper prosjektet også øker interessen for helsearbeiderfaget. – Å avslutte lærlingtiden i utlandet kan få flere ungdommer til å velge helsearbeiderfaget, mener Lillehaug. Til Norge Utplasseringen av lærlingene går begge veier. Som en del av samarbeidet reiser et titalls studenter fra Praha til en kommunal institusjon i Lærdal i september, for å lære hvordan Norge løser sin pasientomsorg. Det er veileder Blanka Kadlecova begeistret for. – Norske helsearbeidere har andre måter å tilnærme seg faget på enn vi er vant med, og rutinene er anderledes. Slik kan vi utveksle erfaringer. Også nestleder ved sykepleierskolen i Praha, Marie Nejedla, tror de tjekkiske elevene vil lære mer individuell tilnærming til pasientene mens de er i Norge. – Dessuten har vi sett at de norske lærlingene tar vare på seg selv når de for eksempel løfter pasienter. Det er noe vi kan lære av, sier Nejedla. Fagbladet 8/2010 > 39 fbaargang2010 fbseksjonHEL