Seksjonsleder Samspill 2010 Programmet for årets Samspillkonferanse (se forrige nummer av Fagbladet) 25. og 26. oktober er nå klart. Blant temaene er helsetjenester til en sammensatt og flerkulturell pasientgruppe, omsorg ved livets slutt og musikk som metode. Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering KES Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) utvikler nå et opplæringsprogram på nett om legemiddelhåndtering. – Opplæringen bygger på Fagforbundets kompendium om legemiddelhåndtering av farmasøyt Agnes Gombos, opplyser Siri Bøgh, rådgiver i SHS. Målgruppa for kurset er hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i legemiddelhåndtering i kom- munene. I september vil kurset være tilgjengelig på nett. Mer informasjon kan du få av siri.bøgh@fagforbundet.no    KES Sammen for integrering Medlemmer av Fagforbundet som arbeider med integrering, inviteres til en konferanse i regi av SHS og SKKO (Seksjon kirke, kultur og oppvekst). Det er Fagforbundets Fagruppe integrering som arrangerer den to dager lange konferansen 8. og 9. november på Sørmarka utenfor Oslo. Blant temaene er kommunikasjon og makt, antirasistisk Bedre fagskoler Fagforbundet Seksjon helse og sosial er medarrangør når NUFHS (Nasjonalt utvalg for helse og sosial) arrangerer fagskolekonferanse 3. og 4. november på Gardermoen. Arbeidsgiveres behov for og erfaring med fagskolekompetanse er ett av temaene på konferansen. Et annet verktøykasse, yrkesetisk refleksjon og kjønn og familie. Interesserte kan ta kontakt med sin fylkesseksjonsleder. Frist for påmelding er 15. september. Konferansen er gratis, og Fagforbundet dekker reise og opphold. Har du spørsmål om konferansen, kan du kontakte kristin.skogli@fagforbundet.no eller trygve.natvig@fagforbundet.no KES tema er hvordan fylkeskommunene, som overtok ansvaret for fagskolene ved nyttår, kan legge til rette for å møte arbeidsgivernes behov. Har du spørsmål om konferansen, kan du ta kontakt med wencke.skorbak@ fagforbundet.no KES Interesserte kan gå inn på nettsida til Seksjon helse og sosial – www.fagforbundet.no/shs for å se detaljert program og melde seg på innen 15. september. Har du spørsmål, kontakt lillian.eriksen@fagforbundet.no Kom mat du skjønne milde Mat og ernæring er helt avgjørende for mennesker som rammes av sykdom og som er avhengig av andres omsorg og behandling. De fleste er enig i det, men dessverre skjer det altfor ofte at mat og ernæring blir degradert til å være en støttefunksjon. Institusjonene er best tjent med å holde eget kjøkken – ikke at maten masseproduseres på et sentralkjøkken. Mat er forebyggende og gir en helsegevinst vi ikke har råd til å gå glipp av. Sentralisering av matproduksjonen skaper mange begrensninger når det gjelder utvalg, kvalitet og i å imøtekomme individuelle ønsker og behov. «Det hjelper lite at maten er gjennomtestet hvis den som skal spise den ikke er fornøyd.» På mange institusjoner begynner vi nå å se de negative effektene ved sentralisering. Flere kommuner har nå tatt konsekvensen av dette, og har gjeninnsatt kjøkkenet som hjertet i huset. Tilberednings- og oppbevaringsteknikker for mat har utviklet seg sterkt i løpet av få år. Maten fra sentralkjøkken trenger derfor ikke å være kvalitativt underlegen – rent ernæringsmessig – KJELLFRID T. BLAKSTAD det som lages lokalt. Men det hjelper lite at maten er gjennomtestet hvis den som skal spise den ikke er fornøyd. Lukten av mat på huset gir matlyst i seg selv – og det kan i mange tilfeller bli avgjørende for om beboerne får i seg den næringen de trenger. Matlaging er en viktig del av folks liv – og er en kilde til helse og livsglede. Nærhet til mat og fagpersoner gir kvalitet og økt trivsel for de som bor på institusjon. På et lokalt kjøkken blir det lettere å få kjennskap til beboernes ønsker og behov. Alternativet er et sentralkjøkken hvor pasientene blir et nummer i en rekke. Folk fortjener mer enn det. 42 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL