1972: Homoseksualitet blir avkriminalisert i Norge. 1982: Norges første homotog marsjerer ned Karl Johan. 1993: Partnerskapsloven vedtas, og lesbiske og homofile par får samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. 1998: Homofile og lesbiske inkluderes i en egen anti-diskrimineringsparagraf i arbeidsmiljøloven. 2008: Stortinget vedtar en felles ekteskapslov som gir lesbiske par og homofile par mulighet til å gifte seg. Lovendringen gir også adopsjonsprøvingsrett for samkjønnede par og rett til assistert befruktning for lesbiske par . Fagbladet 8/2010 > 49 fbaargang2010 fbseksjonHEL