Kirke, kultur og oppvekst Innhold 8    TEMA: Verdifulle seniorer 14    Varslingssak ble offentlig sirkus 17    Nå skal det forhandles i bygd og by 20    PORTRETTET: Turboantikvaren 27–38 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Verre for museene 28 Fagforbundet mener det er behov for å tenke helhet i den nasjonale styringen av arkiv, bibliotek og museer. Det blir vanskeligere når ABM-utvikling forsvinner. 20 Ustoppelige Jørn Holme Sjansen er stor for at han snart kommer til et kulturminne nær deg. Riksantikvar Jørn Holme lurer på om han falt i samme gryte som Obelix da han var liten. Møt energibunten i Portrettet. 40 46 54 FOTOREPORTASJEN: Ute av skapet, ute på gata Hverdagsglede i sorgens Screbrenica Tariffområder utenfor KS FASTE SPALTER 4    Siden sist 4    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Frivillig å bo på asylmottak? 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    GJESTESKRIBENT: Mohammed Omer 56 Oss 58 Kryssord 59    Petit og Quiz 62    ETTER JOBB: Eldfinn Trollvenn Seniorer gull verdt Senior Anne Grete Jonassen er en av dem som vil fortsette å jobbe. Gevinsten hvis alle utsetter pensjonsalderen med ett år, er beregnet til 20 milliarder kroner på landsbasis. Verner verdier 30 Kulturminner har fått en helt spesiell plass i kommuneplanleggingen i Gran kommune. Kulturminner tas vare på uten at land- og skogbruket blir rammet. 32 Samsen favner bredt På kulturhuset fins tilbud for alle. Nye aktiviteter kommer, mens andre forsvinner. Samsen har egen facebook-side, de er på twitter og bruker bevisst de sosiale mediene til å rekruttere ungdom. 8 60 års kamp 40 I Norge lever lesbiske, homofile, bifile og transpersoner et tryggere liv enn de fleste andre steder i verden. Men det er fortsatt mye å slåss for, og arbeidslivet er en viktig kamparena. Derfor er LO tungt til stede under feiringen av «Skeive dager». Frivillig eller? 36 Det er frivillig å bo på mottak, men takker du som asylsøker nei til tilbudet og velger å bo privat, mister du også pengestøtten fra UDI, skriver Tine Solberg Johansen i fokusartikkelen. 2 > Fagbladet 8/2010 Foto: Eva Kylland ISSN 0809-926X Foto: Fredrik Naumann Foto: Anita Arntzen Foto: Grethe Nygaard fbaargang2010 fbseksjonKIR